كافه موسيقى تلفيقى on Clubhouse

كافه موسيقى تلفيقى  Clubhouse
2.2k Members
🌊 Art Topic
Updated: Mar 15, 2023

Description

كنار هم، لحظاتي زيبا ازموسيقى را خواهيم اما متفاوت! بدون داورى، در اين كافه مى شنويم و لذت مى بريم،، ♦️جمعه هر هفته،♦️ ساعت ٩ شب، ♦️به وقت ايران♦️

Rules

1

لطفا با هماهنگى مدير Club، مورد Modarate شدن مهمان ها انجام شود. و ركورد كردن از اجراي اين كلاب مخالف قوانين هست و پيگرد دارد

2

لطفا در هنگام بداهه نوازى، بيش از سه اجرا انجام نشود.

3

لطفا تا اتمام بداهه نوازى اجراي قبلى، اجراى جديدى انجام نشود.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 15, 2023 2,251 +51 +2.4%
March 10, 2022 2,200 -27 -1.3%
August 25, 2021 2,227 -4 -0.2%
August 21, 2021 2,231 +2 +0.1%
August 20, 2021 2,229 +1 +0.1%
August 19, 2021 2,228 +2 +0.1%
August 18, 2021 2,226 -4 -0.2%
August 17, 2021 2,230 -5 -0.3%
August 16, 2021 2,235 -7 -0.4%
July 09, 2021 2,242 +3 +0.2%
July 07, 2021 2,239 +1 +0.1%
July 06, 2021 2,238 -2 -0.1%
July 05, 2021 2,240 +3 +0.2%
July 04, 2021 2,237 +3 +0.2%
July 02, 2021 2,234 +1 +0.1%
July 01, 2021 2,233 +9 +0.5%
June 26, 2021 2,224 -1 -0.1%
June 25, 2021 2,225 +2 +0.1%
June 24, 2021 2,223 +2 +0.1%
June 23, 2021 2,221 +2 +0.1%
June 19, 2021 2,219 -1 -0.1%
June 18, 2021 2,220 +2 +0.1%
June 17, 2021 2,218 +2 +0.1%
June 16, 2021 2,216 +1 +0.1%
June 15, 2021 2,215 +5 +0.3%
June 14, 2021 2,210 +6 +0.3%
June 13, 2021 2,204 +6 +0.3%
June 11, 2021 2,198 +1 +0.1%
June 10, 2021 2,197 +7 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs