جامعه‌معماری‌وطراحی‌داخلی on Clubhouse

جامعه‌معماری‌وطراحی‌داخلی Clubhouse
7.3k Members
Updated: Jan 22, 2024

Description

جامعه‌ معماری‌‌ و‌طراحی داخلی ایران
‏‎‏ISAID ( Iranian Society of Architecture and Interior Design )
‏‎ محلی برای تعامل معماران و طراحان داخلی ایران و دیگر کشورها در حوزه های: معرفی بازار کار ایران و جهان، تجارب تحصیل در خارج ایران، آموزش تخصصی، ارتباط دانشجویان معماری ایران با بازار کار ایران و جهان، ارتباط دانشجویان طراحی داخلی ایران با بازار کار ایران و جهان، نقد و بررسی مشکلات، آسیب شناسی و ارائه راهکردهای کاربردی در (جامعه متخصصان معماری، جامعه متخصصان طراحی داخلی، ‎جامعه صنفی معماری، جامعه صنفی طراحی داخلی)

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 22, 2024 7,311 +15 +0.3%
December 08, 2023 7,296 +11 +0.2%
October 31, 2023 7,285 +7 +0.1%
October 01, 2023 7,278 +14 +0.2%
September 02, 2023 7,264 +3 +0.1%
August 04, 2023 7,261 -1 -0.1%
July 03, 2023 7,262 +51 +0.8%
April 08, 2023 7,211 -8 -0.2%
March 13, 2023 7,219 +19 +0.3%
November 10, 2022 7,200 +100 +1.5%
August 06, 2022 7,100 +100 +1.5%
June 15, 2022 7,000 +100 +1.5%
April 29, 2022 6,900 +100 +1.5%
March 17, 2022 6,800 +100 +1.5%
March 09, 2022 6,700 +511 +8.3%
November 18, 2021 6,189 +20 +0.4%
November 14, 2021 6,169 +28 +0.5%
November 10, 2021 6,141 +20 +0.4%
November 08, 2021 6,121 +16 +0.3%
November 06, 2021 6,105 +56 +1.0%
November 01, 2021 6,049 +8 +0.2%
October 31, 2021 6,041 +12 +0.2%
October 30, 2021 6,029 +28 +0.5%
October 29, 2021 6,001 +25 +0.5%
October 28, 2021 5,976 +15 +0.3%
October 26, 2021 5,961 +621 +11.7%
August 27, 2021 5,340 +1 +0.1%
August 26, 2021 5,339 +8 +0.2%
August 25, 2021 5,331 +8 +0.2%
August 24, 2021 5,323 +12 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs