போர்வைக்குள் போர்க்களம் on Clubhouse

போர்வைக்குள் போர்க்களம் Clubhouse
1.1k Members
Updated: Mar 11, 2024

Description

close the door💋💦
Strictly 20++++

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2024 1,145 +24 +2.2%
January 20, 2024 1,121 +4 +0.4%
December 07, 2023 1,117 +11 +1.0%
October 30, 2023 1,106 +9 +0.9%
September 30, 2023 1,097 +26 +2.5%
September 01, 2023 1,071 +15 +1.5%
August 03, 2023 1,056 +31 +3.1%
July 03, 2023 1,025 +78 +8.3%
April 07, 2023 947 +1 +0.2%
March 12, 2023 946 +15 +1.7%
February 03, 2023 931 -7 -0.8%
January 30, 2023 938 -2 -0.3%
January 26, 2023 940 +3 +0.4%
January 22, 2023 937 +6 +0.7%
January 18, 2023 931 +2 +0.3%
January 15, 2023 929 +2 +0.3%
January 11, 2023 927 +5 +0.6%
January 07, 2023 922 +3 +0.4%
December 30, 2022 919 -5 -0.6%
December 27, 2022 924 +5 +0.6%
December 23, 2022 919 +8 +0.9%
November 29, 2022 911 -1 -0.2%
November 23, 2022 912 +1 +0.2%
November 16, 2022 911 +3 +0.4%
November 10, 2022 908 +8 +0.9%
November 03, 2022 900 +5 +0.6%
October 28, 2022 895 +4 +0.5%
October 21, 2022 891 +2 +0.3%
October 15, 2022 889 +2 +0.3%
October 08, 2022 887 +4 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs