Bumrungrad Family on Clubhouse

Bumrungrad Family Clubhouse
821 Members
Updated: Aug 17, 2022

Rules

‼️ข้อควรระวังสำหรับคำถามสุขภาพ❗️

การพบแพทย์เพื่อการซักประวัติ พูดคุยกับคนไข้ การตรวจร่างกาย การตรวจทางรังสีวิทยา การรวบรวมหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อการวินิจฉัยและตอบคำถามของคนไข้

***Disclaimer***🔆

การตอบคำถามภายใน session เป็นเพียงคำแนะนำตามข้อมูลที่ได้จากผู้ถามเท่านั้นมิใช่ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ หรือเป็นการวินิจฉัย/ยืนยันแต่อย่างใด

🗣ใช้คำพูดที่สุภาพและเคารพสมาชิกในห้องทุกคน

วิทยากรหรือผู้ควบคุมก้องอาจจะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญทุกคำถาม ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบหรือแนะนำพบแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นๆ หรือถ้าท่านเป็นแพทย์ที่มีคำตอบก็สามารถยกมือขึ้นมาร่วมสนทนากันได้ครับ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 17, 2022 821 +1 +0.2%
August 11, 2022 820 +1 +0.2%
August 04, 2022 819 +1 +0.2%
July 22, 2022 818 -1 -0.2%
July 16, 2022 819 +1 +0.2%
July 03, 2022 818 +2 +0.3%
June 06, 2022 816 +1 +0.2%
May 31, 2022 815 -1 -0.2%
May 24, 2022 816 +2 +0.3%
May 17, 2022 814 +1 +0.2%
May 11, 2022 813 +3 +0.4%
April 27, 2022 810 +2 +0.3%
April 20, 2022 808 +3 +0.4%
April 13, 2022 805 +2 +0.3%
April 06, 2022 803 +1 +0.2%
March 30, 2022 802 +2 +0.3%
March 22, 2022 800 +4 +0.6%
March 15, 2022 796 +30 +4.0%
February 22, 2022 766 +18 +2.5%
November 03, 2021 748 +29 +4.1%
August 27, 2021 719 +1 +0.2%
August 26, 2021 718 +9 +1.3%
August 25, 2021 709 +1 +0.2%
August 22, 2021 708 +5 +0.8%
August 19, 2021 703 -1 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs