معمار on Clubhouse

معمار Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jan 28, 2024

Description

هاوس معمار یک هاوس تخصصی برای معماران است.
در این هاوس انواع بحث پیرامون معماری خواهد بود.

Rules

آداب مباحثه و نحوه سخنگویی (Etiquette)

احترام به سایرین و انتخاب واژگان مناسب از آداب اصلی مباحثه بوده و برای آغاز بیان دیدگاه یا پرسش بایستی با توجه به بحث و در زمان مناسب بیان شود، همچنین از پراکنده گویی و بیان موضوعات نامرتبط پرهیز شود.

اختیارات مدیران رویدادها (Authority)

مدیران بحث هر زمان بنا به صلاحدید خود نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند و شرکت در گفتگو به عنوان شنونده یا سخنگو به معنای قبول این شرایط و عدم اعتراض است.

تعهدات مدیران رویدادها (Obligation)

مدیران رویداد متعهد هستند از مدیر نمودن سایرین و دعوت فرد اخراج شده پرهیز نمایند، در صورت عدم رعایت مدیران کلاب، نسبت به قطع دسترسی و اخراج از کلاب مدیران رویدادها اقدام نمایند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 28, 2024 1,305 -1 -0.1%
December 14, 2023 1,306 0 0.0%
November 05, 2023 1,306 0 0.0%
October 05, 2023 1,306 -3 -0.3%
September 05, 2023 1,309 -1 -0.1%
August 08, 2023 1,310 -2 -0.2%
July 07, 2023 1,312 -1 -0.1%
June 15, 2023 1,313 +13 +1.0%
April 16, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 10, 2022 1,200 +377 +45.9%
November 19, 2021 823 +3 +0.4%
November 18, 2021 820 +27 +3.5%
November 15, 2021 793 +6 +0.8%
November 10, 2021 787 +10 +1.3%
November 06, 2021 777 +37 +5.0%
November 01, 2021 740 +4 +0.6%
October 30, 2021 736 +3 +0.5%
October 29, 2021 733 +5 +0.7%
October 28, 2021 728 +574 +372.8%
August 22, 2021 154 +7 +4.8%
August 20, 2021 147 +8 +5.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs