آسمانه on Clubhouse

آسمانه Clubhouse
747 Members
👥 Social Issues 📐 Architecture 👥 Social Issues Topics
Updated: Mar 11, 2023

Description

آسمانه در فرهنگ معماری ایرانی به معنای سقف می باشد
اینجا فضایی ست برای شنیدن و شنیده شدن نه فقط برای معماران بلکه برای تمامی هنر دوستان.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐬 , 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐬 , 𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐬
𝐚 𝐠𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 , 𝐀𝐫𝐭 , 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 , 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐬.
𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐬𝐞𝐬🌱

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2023 747 0 0.0%
January 07, 2023 747 -1 -0.2%
December 22, 2022 748 +1 +0.2%
September 23, 2022 747 -1 -0.2%
September 09, 2022 748 +1 +0.2%
August 31, 2022 747 +2 +0.3%
August 24, 2022 745 -3 -0.5%
August 18, 2022 748 -2 -0.3%
August 11, 2022 750 -1 -0.2%
August 05, 2022 751 -1 -0.2%
July 16, 2022 752 -1 -0.2%
July 10, 2022 753 -4 -0.6%
June 20, 2022 757 +2 +0.3%
June 07, 2022 755 -1 -0.2%
May 31, 2022 756 -2 -0.3%
May 18, 2022 758 -1 -0.2%
May 12, 2022 759 -1 -0.2%
May 05, 2022 760 -1 -0.2%
April 28, 2022 761 +1 +0.2%
April 21, 2022 760 +1 +0.2%
April 07, 2022 759 +3 +0.4%
March 31, 2022 756 -2 -0.3%
March 23, 2022 758 -4 -0.6%
March 16, 2022 762 -2 -0.3%
March 08, 2022 764 +161 +26.7%
November 10, 2021 603 -1 -0.2%
November 09, 2021 604 -3 -0.5%
November 06, 2021 607 +2 +0.4%
October 26, 2021 605 -22 -3.6%
August 23, 2021 627 -2 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs