روایت‌ on Clubhouse

روایت‌ Clubhouse
1.6k Members
Updated: Nov 29, 2022

Description

کلاب روایت
کلابی برای همه اندیشه ها
هر شخصی، مسئول گفته های خویش است.
احترام همه افراد باید حفظ شود.
بی احترامی و اهانت ممنوع

تحلیل مسائل سیاسی؛ اجتماعی؛ تاریخی

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 28, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 10, 2022 1,500 +89 +6.4%
November 19, 2021 1,411 +7 +0.5%
November 17, 2021 1,404 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,402 +3 +0.3%
November 13, 2021 1,399 +3 +0.3%
November 08, 2021 1,396 +7 +0.6%
November 06, 2021 1,389 +3 +0.3%
November 04, 2021 1,386 +3 +0.3%
November 03, 2021 1,383 +1 +0.1%
November 01, 2021 1,382 +4 +0.3%
October 31, 2021 1,378 +7 +0.6%
October 30, 2021 1,371 +10 +0.8%
October 28, 2021 1,361 +3 +0.3%
October 26, 2021 1,358 +282 +26.3%
August 26, 2021 1,076 +7 +0.7%
August 25, 2021 1,069 +1 +0.1%
August 24, 2021 1,068 +3 +0.3%
August 23, 2021 1,065 -1 -0.1%
August 22, 2021 1,066 +9 +0.9%
August 21, 2021 1,057 +8 +0.8%
August 20, 2021 1,049 +17 +1.7%
August 19, 2021 1,032 +18 +1.8%
August 18, 2021 1,014 +18 +1.9%
August 17, 2021 996 +16 +1.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs