شـــــاه کلـیــــد on Clubhouse

شـــــاه کلـیــــد Clubhouse
251 Members
🏹 Entrepreneurship 🌱 Networking Topics
Updated: Aug 18, 2022

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 18, 2022 251 -1 -0.4%
July 30, 2022 252 +1 +0.4%
June 20, 2022 251 +1 +0.4%
May 05, 2022 250 -1 -0.4%
April 21, 2022 251 -1 -0.4%
April 07, 2022 252 -1 -0.4%
March 31, 2022 253 +2 +0.8%
March 23, 2022 251 +1 +0.4%
March 16, 2022 250 +1 +0.5%
March 09, 2022 249 -2 -0.8%
November 01, 2021 251 -1 -0.4%
October 30, 2021 252 -5 -2.0%
August 26, 2021 257 -1 -0.4%
August 25, 2021 258 +4 +1.6%
August 21, 2021 254 +46 +22.2%
August 20, 2021 208 -1 -0.5%
August 18, 2021 209 -41 -16.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs