مهاجرت دانشجويي ايرانيان on Clubhouse

مهاجرت دانشجويي ايرانيان Clubhouse
5.5k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

ما در اين كلاب به تبادل اطلاعات تخصصي و پرسش و پاسخ در خصوص مهاجرت تحصيلي براي ايرانيان مي پردازيم.

Rules

قانون ١) ارايه اطلاعات

🚫 در اينجا ما فقط اطلاعات دسته اول، به روزو صحيح از فرآيند اپلاي، قوانين مهاجرتي و اسكان دانشجو مي دهيم. از اغراق كردن و ارايه اطلاعات گمراه كننده در مورد شرايط زندگي و كار پرهيز مي كنيم.

قانون ٢) تبليغ

🚫 دراينجا ما تبليغ كار و يا موسسه خود را نمي كنيم و صرفا به مشاوره رايگان مي پردازيم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 5,500 +248 +4.8%
November 23, 2021 5,252 +9 +0.2%
November 22, 2021 5,243 +4 +0.1%
November 20, 2021 5,239 +12 +0.3%
November 15, 2021 5,227 +31 +0.6%
November 10, 2021 5,196 +12 +0.3%
November 09, 2021 5,184 +16 +0.4%
November 08, 2021 5,168 +52 +1.1%
November 07, 2021 5,116 +6 +0.2%
November 06, 2021 5,110 +19 +0.4%
November 02, 2021 5,091 +3 +0.1%
November 01, 2021 5,088 +1 +0.1%
October 31, 2021 5,087 +34 +0.7%
October 30, 2021 5,053 +1 +0.1%
October 28, 2021 5,052 +943 +23.0%
August 26, 2021 4,109 +3 +0.1%
August 25, 2021 4,106 +5 +0.2%
August 24, 2021 4,101 +2 +0.1%
August 23, 2021 4,099 +4 +0.1%
August 22, 2021 4,095 +1 +0.1%
August 21, 2021 4,094 +8 +0.2%
August 20, 2021 4,086 +8 +0.2%
August 19, 2021 4,078 +6 +0.2%
August 18, 2021 4,072 +2 +0.1%
August 17, 2021 4,070 +238 +6.3%
July 31, 2021 3,832 +139 +3.8%
July 09, 2021 3,693 +17 +0.5%
July 08, 2021 3,676 +12 +0.4%
July 06, 2021 3,664 +12 +0.4%
July 05, 2021 3,652 +2 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs