നിങ്ങൾക്കുമാകാംകോടീശ്വര ൻ on Clubhouse

നിങ്ങൾക്കുമാകാംകോടീശ്വര ൻ Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jan 28, 2024

Description

❤എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും
💰💸നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരൻ💸💰ലേക്ക്
സ്വാഗതം❤
നിയമങ്ങൾ📖
"അത് പാലിക്കാൻ ഉള്ളതാണ്😇❌️ അശ്ലീല സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക✔️
❌️ആരെയും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ✔️
❌️തികച്ചും എന്റർടൈൻമെന്റ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ✔️
❌️ജാതി, മതം, രാഷ്ട്രിയം എന്നിവ പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു✔️


🎗️തമാശകൾ😂🤣😂
🎗️സംഗീതം🎼🎤
🎗️കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ😁🤭
🎗️ട്ടഗ്ഗ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ്😜😋
🎗️സിനിമ സംഭാഷണങ്ങൾ📺
🎗️മലയാളം മാത്രമടങ്ങുന്ന😂സംഭാഷണങ്ങൾ

👆😎OuR PriORiTieS😎👆

"CoMe Let'S joiN & PlAy"
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤
❤❤❤

Not that point: ഇവിടെ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തു മിണ്ടാതെ നിന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അവസരമുണ്ട് .....പിന്നെ കടങ്കഥയും എല്ലാമുണ്ട് task ചെയ്യേണ്ടിവരും ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ

Rules

Not that point

ഇവിടെ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തു മിണ്ടാതെ നിന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അവസരമുണ്ട് .....പിന്നെ കടങ്കഥയും എല്ലാമുണ്ട് task ചെയ്യേണ്ടിവരും ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 28, 2024 1,349 +1 +0.1%
December 14, 2023 1,348 +3 +0.3%
November 04, 2023 1,345 +1 +0.1%
October 05, 2023 1,344 +2 +0.2%
September 05, 2023 1,342 0 0.0%
August 08, 2023 1,342 -1 -0.1%
July 07, 2023 1,343 0 0.0%
June 14, 2023 1,343 -7 -0.6%
March 15, 2023 1,350 +50 +3.9%
March 10, 2022 1,300 -43 -3.3%
November 21, 2021 1,343 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,341 +4 +0.3%
November 03, 2021 1,337 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,338 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,339 -7 -0.6%
August 26, 2021 1,346 -2 -0.2%
August 24, 2021 1,348 +3 +0.3%
August 22, 2021 1,345 +1 +0.1%
August 19, 2021 1,344 -7 -0.6%
July 30, 2021 1,351 +18 +1.4%
July 09, 2021 1,333 +2 +0.2%
July 08, 2021 1,331 +4 +0.4%
July 06, 2021 1,327 +4 +0.4%
July 05, 2021 1,323 -3 -0.3%
July 04, 2021 1,326 +30 +2.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs