ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು on Clubhouse

ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು Clubhouse
1.5k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

🙏𝚃𝚚 𝙵𝚘𝚛 𝚈𝚘𝚞 𝙹𝚘𝚒𝚗𝚒𝚗𝚐
❥ ಮುಗ್ದ ಮನಸ್ಸು ♥︎
➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬♚︎

𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧🤗❤️🌍
𝙔𝙤𝙪 𝘼𝙧𝙚 𝘼𝙡𝙡 𝙈𝙮 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮🖤🥰
➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫♚︎

ಇವತ ಇದವರು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ
ಜೀವನ ಹೆಂಬ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಖುಷಿಗಳು ನೋವುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ವರೆಗೂ ನಗುತ್ತ ಇರಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಿ 🖤🤜🤛🥰
𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐊𝐞𝐞𝐩 𝐒𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐄𝐯𝐞𝐫 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫😊🤞
➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫♚︎

😁𝗙𝘂𝗻 𝗧𝗮𝗹𝗸 𝗔𝗻𝗱 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗶𝘁𝗵 🎵𝗦𝗼𝗻𝗴𝘀 𝗢𝗻𝗹𝘆😊
𝗡𝗼 𝗟𝗼𝗼𝘀𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗸🤫🙊🙉🙈
➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬➫➬♚︎

Some Club Members

More Clubs