کارگاه فلسفه on Clubhouse

کارگاه فلسفه Clubhouse
2.7k Members
Updated: Jan 24, 2024

Description

در کلاب کارگاه فلسفه به صورت کارگاهی یا workshop به مقولات و مباحث فلسفی می پردازیم و گفت وگو فلسفی و فیلوسوفایز کردن را تمرین می کنیم .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 24, 2024 2,784 +38 +1.4%
December 11, 2023 2,746 +36 +1.4%
November 02, 2023 2,710 +29 +1.1%
October 03, 2023 2,681 +29 +1.1%
September 03, 2023 2,652 -1 -0.1%
August 06, 2023 2,653 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs