Maxmoz house on Clubhouse

Maxmoz house Clubhouse
1.1k Members
Updated: Jun 23, 2022

Rules

✊🏾

•ɪ ʟᴇᴀᴅ ᴍʏ ʜᴏᴜsᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴀʏ ɪ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ʙᴇ ʟᴇᴀᴅ ʙʏ ᴍʏ ʀᴜʟᴇs, ᴇɴᴊᴏʏ ɪᴛ ᴀɴᴅ ʀᴇsᴘᴇᴄᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪɴ ᴛʜɪs ʜᴏᴜsᴇ, •ʏᴏᴜ’ʀᴇ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,100 +68 +6.6%
November 24, 2021 1,032 +44 +4.5%
November 21, 2021 988 +35 +3.7%
November 20, 2021 953 +14 +1.5%
November 19, 2021 939 +54 +6.2%
November 18, 2021 885 +19 +2.2%
November 17, 2021 866 +39 +4.8%
November 16, 2021 827 +72 +9.6%
November 08, 2021 755 +4 +0.6%
October 29, 2021 751 -3 -0.4%
October 28, 2021 754 -6 -0.8%
August 27, 2021 760 +1 +0.2%
August 26, 2021 759 +2 +0.3%
August 25, 2021 757 +4 +0.6%
August 24, 2021 753 +1 +0.2%
August 23, 2021 752 +3 +0.5%
August 20, 2021 749 -1 -0.2%
August 19, 2021 750 +14 +2.0%
August 18, 2021 736 +1 +0.2%
August 17, 2021 735 +261 +55.1%
August 16, 2021 474 +2 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs