حقوق دان on Clubhouse

حقوق دان Clubhouse
4.5k Members
🏭 Economics 👥 Social Issues 🏭 Economics Topics
Updated: Apr 13, 2023

Description

به کلاب حقوق دان خوش آمدید در این کلاب سعی براین است با دعوت از حقوق دانان و سایر کارشناسان و خبرگان اجتماعی به مباحث حقوقی پرداخته شود و دانش حقوقی و دیدگاه ها مرتبط به اشتراک گذاشته شود

Rules

اول

این کلاب تابع قوانین و مقررات داخلی ایران می باشد

دوم

احترام به اعضا و سایرین مهم ترین اصل هر جامعه می باشد

سوم

برای ورود به گفتگو پروفایل افراد می بایست عکس داشته باشد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 14, 2023 4,534 +34 +0.8%
August 19, 2022 4,500 +100 +2.3%
April 15, 2022 4,400 +100 +2.4%
March 10, 2022 4,300 +262 +6.5%
November 19, 2021 4,038 +14 +0.4%
November 17, 2021 4,024 +2 +0.1%
November 16, 2021 4,022 +1 +0.1%
November 15, 2021 4,021 +3 +0.1%
November 13, 2021 4,018 +13 +0.4%
November 12, 2021 4,005 +12 +0.4%
November 10, 2021 3,993 +1 +0.1%
November 09, 2021 3,992 +1 +0.1%
November 08, 2021 3,991 +12 +0.4%
November 06, 2021 3,979 +12 +0.4%
November 05, 2021 3,967 +14 +0.4%
November 02, 2021 3,953 +4 +0.2%
November 01, 2021 3,949 +6 +0.2%
October 31, 2021 3,943 +6 +0.2%
October 30, 2021 3,937 +11 +0.3%
October 29, 2021 3,926 +8 +0.3%
October 28, 2021 3,918 +17 +0.5%
October 26, 2021 3,901 +490 +14.4%
August 26, 2021 3,411 +10 +0.3%
August 25, 2021 3,401 -6 -0.2%
August 24, 2021 3,407 +11 +0.4%
August 23, 2021 3,396 +7 +0.3%
August 22, 2021 3,389 +4 +0.2%
August 21, 2021 3,385 +5 +0.2%
August 20, 2021 3,380 +3 +0.1%
August 19, 2021 3,377 +8 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs