به وقت حال خوب on Clubhouse

به وقت حال خوب Clubhouse
2.1k Members
🍃 Mindfulness 🧀 Psychology 🍃 Mindfulness Topics
Updated: Mar 16, 2023

Description

اینجا جمع شدیم برای به اشتراک گذاشتن یه سری تجربیات شخصی، شنیدن قصه های دیگران، شنیدن نظرات کوچ ها، تمرین گپ و گفت در کمال احترام به نظرات دیگران. اینکه بدونیم تنها نیستیم، آدم هایی شبیه ما با مشکلات مشترک دورمون هست و با کمک هم میتونیم به یه حال خوب برسیم.

به وقت حال خوب کار عجیب غریبی نمی‌خواد بکنه؛ غیر از اینکه یاد بگیریم چجوری کنار هم حالمونو خوب کنیم!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 16, 2023 2,182 -18 -0.9%
March 11, 2022 2,200 +54 +2.6%
November 23, 2021 2,146 +2 +0.1%
November 21, 2021 2,144 -5 -0.3%
November 13, 2021 2,149 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,148 -4 -0.2%
October 31, 2021 2,152 -1 -0.1%
October 30, 2021 2,153 +3 +0.2%
October 28, 2021 2,150 +34 +1.7%
August 24, 2021 2,116 +2 +0.1%
August 17, 2021 2,114 -4 -0.2%
August 14, 2021 2,118 -29 -1.4%
July 09, 2021 2,147 +5 +0.3%
July 08, 2021 2,142 +3 +0.2%
July 04, 2021 2,139 +1 +0.1%
July 03, 2021 2,138 +4 +0.2%
July 01, 2021 2,134 +3 +0.2%
June 29, 2021 2,131 +1 +0.1%
June 28, 2021 2,130 +1 +0.1%
June 27, 2021 2,129 +4 +0.2%
June 26, 2021 2,125 +2 +0.1%
June 23, 2021 2,123 +3 +0.2%
June 21, 2021 2,120 +3 +0.2%
June 20, 2021 2,117 +2 +0.1%
June 19, 2021 2,115 +4 +0.2%
June 18, 2021 2,111 +2 +0.1%
June 17, 2021 2,109 +4 +0.2%
June 15, 2021 2,105 -2 -0.1%
June 14, 2021 2,107 +4 +0.2%
June 13, 2021 2,103 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs