SOMALI VIP STAR on Clubhouse

SOMALI VIP STAR Clubhouse
1.4k Members
Updated: Jul 2, 2024

Description

𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈 𝐕𝐈𝐏✪ 𝐒𝐓𝐀𝐑. 𝐖𝐚𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐚𝐥 𝐥𝐨𝐨𝐠𝐮 𝐭𝐚𝐥𝐨 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐲 ́𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐨𝐠𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐥𝐨 𝐰𝐚𝐜𝐲𝐢 𝐠𝐚𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐀𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐛𝐮𝐥𝐬𝐡𝐚𝐝𝐚,𝐢𝐲𝐨 𝐅𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐬𝐮𝐠𝐚𝐚𝐧𝐭𝐚.𝐬𝐢𝐝𝐨𝐨 𝐤𝐚𝐥𝐞 𝐰𝐚𝐱𝐚𝐚 𝐥𝐚𝐠𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐝𝐡𝐚𝐰𝐲𝐧𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐚𝐚𝐬𝐤𝐚𝐚 𝐢𝐰𝐦.
𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈 𝐕𝐈𝐏 𝐒𝐓𝐀𝐑 : R͎e͎s͎p͎e͎k͎t͎ ➰E͎v͎e͎r͎y͎o͎n͎e͎. M͓̽u͓̽d͓̽e͓̽ k͓̽u͓̽ d͓̽e͓̽d͓̽a͓̽a͓̽l͓̽ i͓̽n͓̽a͓̽a͓̽d͓̽ k͓̽u͓̽s͓̽o͓̽o͓̽ g͓̽a͓̽s͓̽h͓̽o͓̽.a͓̽d͓̽i͓̽g͓̽o͓̽o͓̽ i͓̽x͓̽t͓̽i͓̽r͓̽a͓̽m͓̽a͓̽y͓̽a͓̽ s͓̽i͓̽ a͓̽d͓̽i͓̽g͓̽a͓̽n͓̽a͓̽ l͓̽a͓̽g͓̽u͓̽ i͓̽x͓̽t͓̽i͓̽r͓̽a͓̽a͓̽m͓̽o͓̽😉
Q͆a͆b͆y͆a͆l͆a͆d͆a͆ : B͆a͆n͆a͆a͆n͆k͆a͆ k͆u͆s͆o͆o͆ b͆i͆x͆i͆ s͆h͆a͆a͆d͆h͆k͆a͆ q͆a͆b͆y͆a͆l͆a͆d͆a͆.h͆a͆l͆k͆a͆n͆ w͆a͆a͆k͆a͆ m͆a͆m͆ n͆u͆u͆c͆
4̾ A̾f̾l̾a̾g̾a̾d̾a̾d̾a̾ : H᩶a᩶l᩶k᩶a᩶n᩶ w᩶a᩶a᩶k᩶a᩶ m᩶a᩶m᩶ n᩶u᩶u᩶c᩶ a᩶f᩶l᩶a᩶g᩶a᩶d᩶a᩶d᩶a᩶-᩶T᩶i᩶r᩶s᩶i᩶g᩶a᩶ s᩶h᩶i᩶q᩶s᩶i᩶ k᩶a᩶l᩶e᩶;᩶ a᩶m᩶a᩶ C᩶a᩶y᩶d᩶a᩶ ✪A͜͡l͜͡l͜͡e͜͡ h͜͡a͜͡ i͜͡d͜͡i͜͡n͜͡k͜͡u͜͡ d͜͡u͜͡c͜͡o͜͡ w͜͡a͜͡x͜͡a͜͡ l͜͡a͜͡ i͜͡n͜͡i͜͡i͜͡ s͜͡h͜͡e͜͡e͜͡g͜͡a͜͡g͜͡a͜͡y͜͡ ✊🏾

Rules

𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈 𝐕𝐈𝐏 𝐒𝐓𝐀𝐑

R͎e͎s͎p͎e͎k͎t͎ ➰E͎v͎e͎r͎y͎o͎n͎e͎. M͓̽u͓̽d͓̽e͓̽ k͓̽u͓̽ d͓̽e͓̽d͓̽a͓̽a͓̽l͓̽ i͓̽n͓̽a͓̽a͓̽d͓̽ k͓̽u͓̽s͓̽o͓̽o͓̽ g͓̽a͓̽s͓̽h͓̽o͓̽.a͓̽d͓̽i͓̽g͓̽o͓̽o͓̽ i͓̽x͓̽t͓̽i͓̽r͓̽a͓̽m͓̽a͓̽y͓̽a͓̽ s͓̽i͓̽ a͓̽d͓̽i͓̽g͓̽a͓̽n͓̽a͓̽ l͓̽a͓̽g͓̽u͓̽ i͓̽x͓̽t͓̽i͓̽r͓̽a͓̽a͓̽m͓̽o͓̽😉

Q͆a͆b͆y͆a͆l͆a͆d͆a͆

B͆a͆n͆a͆a͆n͆k͆a͆ k͆u͆s͆o͆o͆ b͆i͆x͆i͆ s͆h͆a͆a͆d͆h͆k͆a͆ q͆a͆b͆y͆a͆l͆a͆d͆a͆.h͆a͆l͆k͆a͆n͆ w͆a͆a͆k͆a͆ m͆a͆m͆ n͆u͆u͆c͆

4̾ A̾f̾l̾a̾g̾a̾d̾a̾d̾a̾

H᩶a᩶l᩶k᩶a᩶n᩶ w᩶a᩶a᩶k᩶a᩶ m᩶a᩶m᩶ n᩶u᩶u᩶c᩶ a᩶f᩶l᩶a᩶g᩶a᩶d᩶a᩶d᩶a᩶-᩶T᩶i᩶r᩶s᩶i᩶g᩶a᩶ s᩶h᩶i᩶q᩶s᩶i᩶ k᩶a᩶l᩶e᩶;᩶ a᩶m᩶a᩶ C᩶a᩶y᩶d᩶a᩶ ✪A͜͡l͜͡l͜͡e͜͡ h͜͡a͜͡ i͜͡d͜͡i͜͡n͜͡k͜͡u͜͡ d͜͡u͜͡c͜͡o͜͡ w͜͡a͜͡x͜͡a͜͡ l͜͡a͜͡ i͜͡n͜͡i͜͡i͜͡ s͜͡h͜͡e͜͡e͜͡g͜͡a͜͡g͜͡a͜͡y͜͡ ✊🏾

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 02, 2024 1,484 +7 +0.5%
March 24, 2024 1,477 +17 +1.2%
February 02, 2024 1,460 +5 +0.4%
December 20, 2023 1,455 +20 +1.4%
November 08, 2023 1,435 +15 +1.1%
October 09, 2023 1,420 +22 +1.6%
September 09, 2023 1,398 +17 +1.3%
August 11, 2023 1,381 +5 +0.4%
July 10, 2023 1,376 +63 +4.8%
June 17, 2023 1,313 +51 +4.1%
March 16, 2023 1,262 -38 -3.0%
February 04, 2023 1,300 +100 +8.4%
January 23, 2023 1,200 -100 -7.7%
January 19, 2023 1,300 +100 +8.4%
May 14, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +140 +14.6%
November 23, 2021 960 +2 +0.3%
November 20, 2021 958 +19 +2.1%
November 17, 2021 939 +1 +0.2%
November 16, 2021 938 +2 +0.3%
November 15, 2021 936 +3 +0.4%
November 13, 2021 933 +8 +0.9%
November 08, 2021 925 +1 +0.2%
November 06, 2021 924 +3 +0.4%
November 03, 2021 921 -2 -0.3%
November 02, 2021 923 +1 +0.2%
November 01, 2021 922 +3 +0.4%
October 31, 2021 919 +10 +1.2%
October 30, 2021 909 +9 +1.0%
October 29, 2021 900 +3 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs