Once upon a Mandarin time on Clubhouse

Once upon a Mandarin time Clubhouse
4.1k Members
🇨🇳 Mandarin ✨ Meet People Topics
Updated: Sep 24, 2022

Description

𝑀𝑒𝑒𝓉 𝓃𝑒𝓌 𝒻𝓇𝒾𝑒𝓃𝒹𝓈 認識新朋友/认识新朋友
𝐿𝑒𝒶𝓇𝓃 𝑀𝒶𝓃𝒹𝒶𝓇𝒾𝓃 學習中文/学习中文
𝒫𝓁𝒶𝓎 𝒻𝓊𝓃 𝑔𝒶𝓂𝑒𝓈 一起做遊戲/一起做游戏

Club on Twitter @OnceUponaMT

聲聲心動那些年愛的歌 - 點歌台 ʂσɳɠʂ σɳ ԃҽɱαɳԃ
10:15-11:30ρɱ PST
1:15-2:30ρɱ UTC/GMT+8

DJ & Hσʂƚ: Jσҽ Hυɳɠ, Jσαɳɳҽ
Bαƈƙυρ DJ: RσႦҽɾƚ, KιɱႦҽɾʅყ, Jυʅιҽ
VIP Gυҽʂƚ: Yαɳαɳ, Yασყασ, Mιƈԋαҽʅ
Lιʋҽ Sιɳɠҽɾʂ: ƈσɱҽ ƚσ ƚԋҽ ɾσσɱ ƚσ ϝιɳԃ συƚ🤘

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 24, 2022 4,100 +100 +2.5%
June 29, 2022 4,000 +100 +2.6%
May 20, 2022 3,900 +100 +2.7%
April 16, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 18, 2022 3,700 +100 +2.8%
March 11, 2022 3,600 +485 +15.6%
November 22, 2021 3,115 +7 +0.3%
November 21, 2021 3,108 +11 +0.4%
November 19, 2021 3,097 +14 +0.5%
November 17, 2021 3,083 +16 +0.6%
November 16, 2021 3,067 +4 +0.2%
November 15, 2021 3,063 +11 +0.4%
November 14, 2021 3,052 +30 +1.0%
November 10, 2021 3,022 +25 +0.9%
November 08, 2021 2,997 +16 +0.6%
November 06, 2021 2,981 +7 +0.3%
November 04, 2021 2,974 +3 +0.2%
November 03, 2021 2,971 +19 +0.7%
November 01, 2021 2,952 +5 +0.2%
October 31, 2021 2,947 +9 +0.4%
October 30, 2021 2,938 +9 +0.4%
October 29, 2021 2,929 +5 +0.2%
October 28, 2021 2,924 +6 +0.3%
October 27, 2021 2,918 +701 +31.7%
August 26, 2021 2,217 +15 +0.7%
August 25, 2021 2,202 +131 +6.4%
August 24, 2021 2,071 +24 +1.2%
August 23, 2021 2,047 +10 +0.5%
August 22, 2021 2,037 +11 +0.6%
August 21, 2021 2,026 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs