நம்பிவாங்க சந்தோஷம போங்க. on Clubhouse

நம்பிவாங்க சந்தோஷம போங்க. Clubhouse
1.1k Members
Updated: Jan 28, 2024

Description

Club rules: *Pornographic words are not allowed here,. *இங்கு ஆபாச வார்த்தைகள் பேச அனுமதி இல்லை,. *இது அரசியல் சார்ந்த உரையாடலுக்கு தகுந்த இடமல்ல ,.
Only talk about with topic!: *உங்களுக்குத் தெரிந்த தலைப்பு ஏதாவது இருந்தால் சொல்லலாம்,மாடிரேடர்கள் அதை அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், அது சம்பந்தமாக மட்டுமே பேச வேண்டும், அப்படி விருப்பமில்லாதவர்கள் உள்ளே வரவேண்டாம்.
Rule: *பெண்கள் இருக்கும் பொழுது யாரும் தவறாக பேச வேண்டாம் அப்படி பேசினால் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,. *தவறுதலாக பேசுபவர் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக வெளியேற்றப்படுவர்,

Rules

Club rules

*Pornographic words are not allowed here,. *இங்கு ஆபாச வார்த்தைகள் பேச அனுமதி இல்லை,. *இது அரசியல் சார்ந்த உரையாடலுக்கு தகுந்த இடமல்ல ,.

Only talk about with topic!

*உங்களுக்குத் தெரிந்த தலைப்பு ஏதாவது இருந்தால் சொல்லலாம்,மாடிரேடர்கள் அதை அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், அது சம்பந்தமாக மட்டுமே பேச வேண்டும், அப்படி விருப்பமில்லாதவர்கள் உள்ளே வரவேண்டாம்.

Rule

*பெண்கள் இருக்கும் பொழுது யாரும் தவறாக பேச வேண்டாம் அப்படி பேசினால் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,. *தவறுதலாக பேசுபவர் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக வெளியேற்றப்படுவர்,

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 28, 2024 1,153 0 0.0%
December 14, 2023 1,153 0 0.0%
November 05, 2023 1,153 0 0.0%
October 05, 2023 1,153 +3 +0.3%
September 06, 2023 1,150 0 0.0%
August 08, 2023 1,150 0 0.0%
July 07, 2023 1,150 +7 +0.7%
June 15, 2023 1,143 -11 -1.0%
March 15, 2023 1,154 +54 +5.0%
September 11, 2022 1,100 -100 -8.4%
September 02, 2022 1,200 +100 +9.1%
July 05, 2022 1,100 -100 -8.4%
June 29, 2022 1,200 +100 +9.1%
June 22, 2022 1,100 -100 -8.4%
June 09, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 13, 2022 1,100 -100 -8.4%
May 06, 2022 1,200 +100 +9.1%
April 16, 2022 1,100 -100 -8.4%
March 10, 2022 1,200 +63 +5.6%
November 21, 2021 1,137 -3 -0.3%
November 16, 2021 1,140 -2 -0.2%
November 07, 2021 1,142 +1 +0.1%
November 03, 2021 1,141 -2 -0.2%
November 01, 2021 1,143 +5 +0.5%
October 31, 2021 1,138 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,139 +347 +43.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs