ക്ലബ്ബ്‌ഹൗസ് on Clubhouse

ക്ലബ്ബ്‌ഹൗസ് Clubhouse
4.2k Members
Updated: Feb 6, 2024

Description

ക്ലബ്‌ ഹൗസ് വിതയ്ക്കുന്നത് പുത്തന്‍ ആശയങ്ങള്‍ ആണ്. അവയിലെ ശരി തെറ്റുകളെയല്ല, മറിച്ചു സത്യസന്ധതയെയാണ് നാം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഒട്ടേറെ കുമ്പസാരങ്ങളും ഏറ്റുപറച്ചിലുകളും കേട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ തെറ്റുകളും തെറ്റുകള്‍ ആവുന്നില്ല.എല്ലാ ശരികളും ശരികൾ ആകുന്നില്ല ശരി തെറ്റുകള്‍ കൂടി കലര്‍ന്ന ലോകത്തെ ഒരു ചിന്താമാതൃകയാവുകയാണ് ഈ ക്ലബ്ഹൗസ് റൂം
Rule. 1: Follow everyone and be active Please try to follow everyone in the club and also Club house family so that you can give support and get the support from everyone amd be active in rooms.
Rule. 2: No politics in rooms Please note that political discussions are not encouraged in any of our own club rooms
Rule. 3: Don't abuse anyone . Never abuse any members of the club or the club house family . Those found gulity will be removed for the club .

Rules

Rule. 1

Follow everyone and be active Please try to follow everyone in the club and also Club house family so that you can give support and get the support from everyone amd be active in rooms.

Rule. 2

No politics in rooms Please note that political discussions are not encouraged in any of our own club rooms

Rule. 3

Don't abuse anyone . Never abuse any members of the club or the club house family . Those found gulity will be removed for the club .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 06, 2024 4,221 +4 +0.1%
December 23, 2023 4,217 +9 +0.3%
November 11, 2023 4,208 +4 +0.1%
October 11, 2023 4,204 +9 +0.3%
September 11, 2023 4,195 +1 +0.1%
August 14, 2023 4,194 -1 -0.1%
July 12, 2023 4,195 -1 -0.1%
June 18, 2023 4,196 -20 -0.5%
March 18, 2023 4,216 +2 +0.1%
March 02, 2023 4,214 +14 +0.4%
March 12, 2022 4,200 +14 +0.4%
November 24, 2021 4,186 +1 +0.1%
November 22, 2021 4,185 +1 +0.1%
November 21, 2021 4,184 +4 +0.1%
November 20, 2021 4,180 +3 +0.1%
November 19, 2021 4,177 -2 -0.1%
November 18, 2021 4,179 +1 +0.1%
November 17, 2021 4,178 +2 +0.1%
November 16, 2021 4,176 +79 +2.0%
November 13, 2021 4,097 +1 +0.1%
November 12, 2021 4,096 +1 +0.1%
November 09, 2021 4,095 -3 -0.1%
November 08, 2021 4,098 -1 -0.1%
November 07, 2021 4,099 +11 +0.3%
November 04, 2021 4,088 +12 +0.3%
November 02, 2021 4,076 -1 -0.1%
October 30, 2021 4,077 -1 -0.1%
October 28, 2021 4,078 +1,102 +37.1%
August 27, 2021 2,976 +1 +0.1%
August 26, 2021 2,975 +24 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs