کارآفرینان ایران on Clubhouse

کارآفرینان ایران Clubhouse
2.8k Members
Updated: Jan 26, 2024

Description

این کلاب با هدف اشتراک دانش و تجربیات کارآفرینان برای عموم جامعه در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور ایجاد شده است. لذا از عموم علاقمندان به کسب و کار و کارآفرینی دعوت می نماید در اتاق های گفتگوی این کلاب حضور بهم رسانند. با تشکر
آداب معاشرت Etiquette: احترام به افراد و استفاده از کلمات مناسب از اصول اصلی گفتگو می باشد. بیان دیدگاه یا پاسخ در ارتباط با موضوع اتاق، می بایست در زمان مناسب مطرح شود. از پراکنده گویی و صحبت های نامرتبط پرهیز شود.
اختیارات مدیران Authority: مدیران به صلاحدید خود در هر زمان می توانند، میکروفون را قطع، افراد را به شنوندگان هدایت و یا از اتاق اخراج نمایند. همچنین نفرات متقاضی صحبت را به بخش سخنرانان دعوت یا تقاضای آنها را قبول یا رد نمایند.
خط قرمز Redline: هرگونه توهین به افراد ، مقدسات، اعتقادات و بحث های سیاسی جزء خطوط قرمز می باشد و در صورت مشاهده: *اولا؛ تذکر، *ثانیا؛ هدایت به بخش شنوندگان، *ثالثا؛ به اخراج از اتاق گفتگو منجر خواهد شد.

Rules

آداب معاشرت Etiquette

احترام به افراد و استفاده از کلمات مناسب از اصول اصلی گفتگو می باشد. بیان دیدگاه یا پاسخ در ارتباط با موضوع اتاق، می بایست در زمان مناسب مطرح شود. از پراکنده گویی و صحبت های نامرتبط پرهیز شود.

اختیارات مدیران Authority

مدیران به صلاحدید خود در هر زمان می توانند، میکروفون را قطع، افراد را به شنوندگان هدایت و یا از اتاق اخراج نمایند. همچنین نفرات متقاضی صحبت را به بخش سخنرانان دعوت یا تقاضای آنها را قبول یا رد نمایند.

خط قرمز Redline

هرگونه توهین به افراد ، مقدسات، اعتقادات و بحث های سیاسی جزء خطوط قرمز می باشد و در صورت مشاهده: *اولا؛ تذکر، *ثانیا؛ هدایت به بخش شنوندگان، *ثالثا؛ به اخراج از اتاق گفتگو منجر خواهد شد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 26, 2024 2,834 +5 +0.2%
December 12, 2023 2,829 +9 +0.4%
November 03, 2023 2,820 +8 +0.3%
October 04, 2023 2,812 +9 +0.4%
September 04, 2023 2,803 -2 -0.1%
August 07, 2023 2,805 +1 +0.1%
July 06, 2023 2,804 +6 +0.3%
April 11, 2023 2,798 -9 -0.4%
March 14, 2023 2,807 +7 +0.3%
January 11, 2023 2,800 +100 +3.8%
November 04, 2022 2,700 +100 +3.9%
August 13, 2022 2,600 +100 +4.0%
July 05, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 26, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 22, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 26, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 10, 2022 2,100 +885 +72.9%
November 21, 2021 1,215 +62 +5.4%
November 17, 2021 1,153 +12 +1.1%
November 16, 2021 1,141 +3 +0.3%
November 15, 2021 1,138 +14 +1.3%
November 13, 2021 1,124 +24 +2.2%
November 12, 2021 1,100 +8 +0.8%
November 11, 2021 1,092 +10 +1.0%
November 10, 2021 1,082 +14 +1.4%
November 09, 2021 1,068 +37 +3.6%
November 06, 2021 1,031 +60 +6.2%
November 01, 2021 971 +8 +0.9%
October 31, 2021 963 +8 +0.9%
October 30, 2021 955 +16 +1.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs