എന്റെ ചെമ്പരത്തി on Clubhouse

എന്റെ ചെമ്പരത്തി Clubhouse
5.2k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

പ്രണയം പറയാൻ
ചെമ്പനീർപ്പുവിനേക്കാൾ നല്ലത് ചെമ്പരത്തിപ്പുവാണെന്നെരു തോന്നൽ........
ഭ്രാന്തമായ പ്രണയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ചെമ്പരത്തിയോളം അഭികാമ്യമായത് വേറെ ഏത് പൂവാണ്.?
പനിനീർപ്പുവിന്റ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മുള്ളുകളെ പെട്ടന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇതുളുകളൊ ചെമ്പരത്തിക്കില്ലാല്ലെ...!
വിരഹത്തിൽ കളഞ്ഞിട്ടു പോകുന്ന പനിനീർപ്പുവിനേക്കാൾ
വിരഹത്തിലും കൂടെയുള്ള ചെമ്പരത്തിയല്ലെ നല്ല പ്രണയം..?
Be a good Listener with Patience : ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത്, modarate ചെയ്യുന്നവർ അനുവദിക്കുന്നവർ മാത്രം സംസാരിക്കുക.
Do not use any abusive languages : മറ്റുള്ളവരെയോ, ഏതെങ്കിലും മതങ്ങളെയോ ആശയങ്ങളെയോ ഒരു കാരണവശാലും വിമർശിക്കാനോ മോശമായി വിവരിക്കാനോ പാടില്ല....എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ +919539511418 ബന്ധപെടുക
Do practice respect by patience with each other: എല്ലാവരോടും മാന്യതയോടു കൂടി സംസാരിക്കു, പൊതുവായി ശല്യമായാൽ റൂമിൽ നിന്നും ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പുറത്താക്കുനതാണ്....

Rules

Be a good Listener with Patience

ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത്, modarate ചെയ്യുന്നവർ അനുവദിക്കുന്നവർ മാത്രം സംസാരിക്കുക.

Do not use any abusive languages

മറ്റുള്ളവരെയോ, ഏതെങ്കിലും മതങ്ങളെയോ ആശയങ്ങളെയോ ഒരു കാരണവശാലും വിമർശിക്കാനോ മോശമായി വിവരിക്കാനോ പാടില്ല....എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ +919539511418 ബന്ധപെടുക

Do practice respect by patience with each other

എല്ലാവരോടും മാന്യതയോടു കൂടി സംസാരിക്കു, പൊതുവായി ശല്യമായാൽ റൂമിൽ നിന്നും ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പുറത്താക്കുനതാണ്....

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 5,292 -1 -0.1%
December 22, 2023 5,293 +2 +0.1%
November 10, 2023 5,291 +4 +0.1%
October 10, 2023 5,287 -1 -0.1%
September 10, 2023 5,288 +8 +0.2%
August 13, 2023 5,280 +18 +0.4%
July 11, 2023 5,262 0 0.0%
June 18, 2023 5,262 +1 +0.1%
March 17, 2023 5,261 +61 +1.2%
November 18, 2022 5,200 +100 +2.0%
July 26, 2022 5,100 +100 +2.0%
May 21, 2022 5,000 +100 +2.1%
March 19, 2022 4,900 +100 +2.1%
March 12, 2022 4,800 +266 +5.9%
November 24, 2021 4,534 +2 +0.1%
November 23, 2021 4,532 +5 +0.2%
November 22, 2021 4,527 +3 +0.1%
November 21, 2021 4,524 +5 +0.2%
November 20, 2021 4,519 -4 -0.1%
November 18, 2021 4,523 +6 +0.2%
November 17, 2021 4,517 +1 +0.1%
November 16, 2021 4,516 +2 +0.1%
November 14, 2021 4,514 +6 +0.2%
November 13, 2021 4,508 +8 +0.2%
November 12, 2021 4,500 +5 +0.2%
November 11, 2021 4,495 +6 +0.2%
November 10, 2021 4,489 +4 +0.1%
November 09, 2021 4,485 +3 +0.1%
November 08, 2021 4,482 +3 +0.1%
November 07, 2021 4,479 +3 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs