گفتگو on Clubhouse

گفتگو Clubhouse
2.4k Members
Updated: Aug 7, 2022

Description

سخن را سَرست ای خردمند و بن

میاور سخن در میان سخُن

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 21, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 11, 2022 2,300 +84 +3.8%
November 23, 2021 2,216 +2 +0.1%
November 19, 2021 2,214 +2 +0.1%
November 10, 2021 2,212 -1 -0.1%
November 09, 2021 2,213 -2 -0.1%
November 08, 2021 2,215 +8 +0.4%
November 01, 2021 2,207 -3 -0.2%
October 26, 2021 2,210 +92 +4.4%
August 25, 2021 2,118 +2 +0.1%
August 23, 2021 2,116 +1 +0.1%
August 22, 2021 2,115 +1,958 +1,247.2%
August 19, 2021 157 +1 +0.7%
August 17, 2021 156 -1,954 -92.7%
August 16, 2021 2,110 +1 +0.1%
August 13, 2021 2,109 +48 +2.4%
July 30, 2021 2,061 +72 +3.7%
July 09, 2021 1,989 +22 +1.2%
July 08, 2021 1,967 +11 +0.6%
July 06, 2021 1,956 +11 +0.6%
July 05, 2021 1,945 +21 +1.1%
July 03, 2021 1,924 +10 +0.6%
July 01, 2021 1,914 +20 +1.1%
June 29, 2021 1,894 +4 +0.3%
June 28, 2021 1,890 +7 +0.4%
June 27, 2021 1,883 +113 +6.4%
June 26, 2021 1,770 +8 +0.5%
June 25, 2021 1,762 +9 +0.6%
June 24, 2021 1,753 +14 +0.9%
June 23, 2021 1,739 +8 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs