خوشنگار on Clubhouse

خوشنگار Clubhouse
1.8k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

🎨🎼🎥🎬🎤🎭🖌️📝📚🖋️🎙️🪕🎻🎧🎞️🎹🎷

🌹هفت شهر عشق 🌹
🔸باید که خاک درگه اهل هنر شوی
🔸اتاقی برای هنرمندان و هنردوستان هنرهای هفتگانه
🔸بحث های سیاسی و متفرقه ممنوع
🔸توهین و تخریب و مزاحمت ممنوع
🔸ادب مرد به ز دولت اوست
🔸قدم همه بزرگواران بر دیدگان ماست
🔸اتاق متعلق به شخص خاصی نیست و همه بزرگواران صاحب اتاقید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 13, 2022 1,800 +100 +5.9%
April 16, 2022 1,700 +100 +6.3%
April 02, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 18, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 11, 2022 1,400 +108 +8.4%
November 22, 2021 1,292 +13 +1.1%
November 20, 2021 1,279 +3 +0.3%
November 19, 2021 1,276 +24 +2.0%
November 16, 2021 1,252 +7 +0.6%
November 15, 2021 1,245 +28 +2.4%
November 14, 2021 1,217 +3 +0.3%
November 13, 2021 1,214 +4 +0.4%
November 12, 2021 1,210 +15 +1.3%
November 10, 2021 1,195 +36 +3.2%
November 08, 2021 1,159 +12 +1.1%
November 06, 2021 1,147 +8 +0.8%
November 05, 2021 1,139 +34 +3.1%
November 03, 2021 1,105 +5 +0.5%
November 02, 2021 1,100 +15 +1.4%
November 01, 2021 1,085 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,083 +20 +1.9%
October 30, 2021 1,063 +34 +3.4%
October 29, 2021 1,029 +56 +5.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs