ایران قدرتمند on Clubhouse

ایران قدرتمند Clubhouse
1.6k Members
Updated: May 20, 2022

Description

قرارمان این است محفلی باشیم برای خوبانی که نه در لفاظی و شعار بلکه در میدان عمل چونان نبضی می تپند تا خون امید و نشاط، در شریان های وطن جاری بماند.

اینجا محل قرار همه آرزومندان و صدای بلندی برای همه دغدغه مندانیست که برای پوشیدن لباس خدمت به میهن بها می دهند و بهانه ها را کنار می نهند.

کسانی که گلستان کردن را دور و محال نمی انگارند و برای پرسیدن نام گُلی ناشناس سفرها می کنند و برای بوسیدن قله ها یا نوشیدن شورابه های کویر باکی از خطرها ندارند.

در اینجا آنانی که میخواهند ایران خانه خوبان شود، رنج دوران را به جانِ عزیز خویش میخرند و برای ساختن ایرانی قدرتمند، خون دلها میخورند.

آری اینجا محل گردهمائی با شکوه یارانِ ایران قدرتمند و جهانی زیباست.

پس به احترام ایران و به حرمت زیبائی دور بمانیم از نازیبائی و پریشانی، اعتماد کنیم به برپاکنندگان و مدیرانش و با تمام وجودمان نزدیک بمانیم به محبت، به تکثیر دوستی و صفات عالی انسانی 🇮🇷❤

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,600 +114 +7.7%
November 23, 2021 1,486 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,485 +20 +1.4%
November 19, 2021 1,465 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,464 +3 +0.3%
November 13, 2021 1,461 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,460 +4 +0.3%
November 09, 2021 1,456 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,457 +3 +0.3%
November 06, 2021 1,454 +23 +1.7%
November 05, 2021 1,431 +5 +0.4%
November 03, 2021 1,426 +23 +1.7%
November 01, 2021 1,403 +24 +1.8%
October 31, 2021 1,379 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,378 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,377 +3 +0.3%
October 28, 2021 1,374 +5 +0.4%
October 26, 2021 1,369 +947 +224.5%
August 27, 2021 422 +2 +0.5%
August 25, 2021 420 +2 +0.5%
August 22, 2021 418 -1 -0.3%
August 21, 2021 419 +10 +2.5%
August 19, 2021 409 +16 +4.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs