Maradhoofeydhoo on Clubhouse

Maradhoofeydhoo Clubhouse
1.5k Members
Updated: Jan 30, 2024

Description

Maradhoofeydhoo Club ▪️އަފިރިން އެންމެންގެ ކްލަބް ▪️Twitter: @MaradhoofeydhooClub ▪️Email: [email protected]. _____________________________________________”if you start a room linked to our club, club admins may track your room stats via direcon.com”.
1: ކުލަބި އެންމެންނަސް ރިވެތި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާއްވޭނެއި އިސްލާމް ދީނުގެ އެއްވެސް އަސާސަކާއި ފުށުއަރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނަކާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކަގެން ނިވޭހެއް. އެންމެންނަސް އައްޑޫ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާށީ. .
2: ވާހަކަ ދައްކާ ބޭނުން މީހަކާށް އެދޭ ތަރުތީބުން ފުރުސަތު ލިބޭހެއް . ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ބޮޑަށް ބަލާއްވޭނެއި އަވަށުގެ އެކި ކަަންކަމާއި އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އެއި ގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ. ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުތައް އެއްކަވަރިކޮށް އަވށި ތިބި މައްސަލަތަކާއި މެދެ ބިނާކެރަނިވި ޚިޔާލަ ފައުޅުކެރުން.
3: މި ކްލަބި ދައްކާ ވާހަކާއް ޒިއްމާ ނަގާއް ވޭނެއި އެ ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތަކުން . އަދި މި ކްލަބުން އެފަދަ ވާހަކާއި ގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލާކަށް ޒިއްމާ ނިވޭށިއެ.

Rules

1

ކުލަބި އެންމެންނަސް ރިވެތި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާއްވޭނެއި އިސްލާމް ދީނުގެ އެއްވެސް އަސާސަކާއި ފުށުއަރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނަކާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކަގެން ނިވޭހެއް. އެންމެންނަސް އައްޑޫ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާށީ. .

2

ވާހަކަ ދައްކާ ބޭނުން މީހަކާށް އެދޭ ތަރުތީބުން ފުރުސަތު ލިބޭހެއް . ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ބޮޑަށް ބަލާއްވޭނެއި އަވަށުގެ އެކި ކަަންކަމާއި އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އެއި ގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކޭތޯ. ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުތައް އެއްކަވަރިކޮށް އަވށި ތިބި މައްސަލަތަކާއި މެދެ ބިނާކެރަނިވި ޚިޔާލަ ފައުޅުކެރުން.

3

މި ކްލަބި ދައްކާ ވާހަކާއް ޒިއްމާ ނަގާއް ވޭނެއި އެ ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތަކުން . އަދި މި ކްލަބުން އެފަދަ ވާހަކާއި ގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލާކަށް ޒިއްމާ ނިވޭށިއެ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 30, 2024 1,546 +2 +0.2%
December 16, 2023 1,544 +5 +0.4%
November 06, 2023 1,539 +9 +0.6%
October 06, 2023 1,530 +20 +1.4%
September 07, 2023 1,510 +19 +1.3%
August 09, 2023 1,491 -1 -0.1%
July 08, 2023 1,492 0 0.0%
June 15, 2023 1,492 -1 -0.1%
March 15, 2023 1,493 -7 -0.5%
August 26, 2022 1,500 +100 +7.2%
August 13, 2022 1,400 -100 -6.7%
August 07, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 11, 2022 1,400 +12 +0.9%
November 22, 2021 1,388 +1 +0.1%
November 09, 2021 1,387 +5 +0.4%
November 04, 2021 1,382 +7 +0.6%
November 01, 2021 1,375 +3 +0.3%
October 31, 2021 1,372 +3 +0.3%
October 29, 2021 1,369 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,368 +503 +58.2%
August 21, 2021 865 +665 +332.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs