ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ on Clubhouse

ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ Clubhouse
3k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ತಲೆ ಹೀಡುಕರಿಗೇ ..ಇಲ್ಲಿ....ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 25, 2022 3,000 +100 +3.5%
August 14, 2022 2,900 +100 +3.6%
July 19, 2022 2,800 +100 +3.8%
June 30, 2022 2,700 +100 +3.9%
June 17, 2022 2,600 +100 +4.0%
June 03, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 21, 2022 2,400 +100 +4.4%
May 08, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 17, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 19, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 12, 2022 2,000 +955 +91.4%
November 24, 2021 1,045 +1 +0.1%
November 23, 2021 1,044 +7 +0.7%
November 22, 2021 1,037 -1 -0.1%
November 21, 2021 1,038 +10 +1.0%
November 19, 2021 1,028 +7 +0.7%
November 17, 2021 1,021 +8 +0.8%
November 15, 2021 1,013 +59 +6.2%
November 13, 2021 954 +22 +2.4%
November 12, 2021 932 +9 +1.0%
November 10, 2021 923 -1 -0.2%
November 09, 2021 924 +70 +8.2%
November 06, 2021 854 +23 +2.8%
November 04, 2021 831 +35 +4.4%
November 01, 2021 796 +5 +0.7%
October 31, 2021 791 +6 +0.8%
October 29, 2021 785 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs