مراقبه و مدیتیشن on Clubhouse

مراقبه و مدیتیشن Clubhouse
3.1k Members
Updated: Jan 31, 2024

Description

سلامت ذهن
آموزش مدیتیشن و مراقبه
مباحث تمرکز ذهن
مباحث روانشناسی
مباحث فراحسی و فرا آگاهی
1: بحثهای سیاسی ممنوع
۲ : رعایت احترام و ادب به همه
۳: صبور باشیم

Rules

1

بحثهای سیاسی ممنوع

۲

رعایت احترام و ادب به همه

۳

صبور باشیم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 31, 2024 3,104 +5 +0.2%
December 17, 2023 3,099 +10 +0.4%
November 06, 2023 3,089 +10 +0.4%
October 07, 2023 3,079 +23 +0.8%
September 07, 2023 3,056 +1 +0.1%
August 10, 2023 3,055 +1 +0.1%
July 08, 2023 3,054 +3 +0.1%
June 16, 2023 3,051 +21 +0.7%
March 15, 2023 3,030 +30 +1.0%
December 27, 2022 3,000 +100 +3.5%
November 11, 2022 2,900 +100 +3.6%
August 26, 2022 2,800 +100 +3.8%
July 18, 2022 2,700 +100 +3.9%
June 16, 2022 2,600 +100 +4.0%
May 27, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 07, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 16, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 26, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 +854 +68.6%
November 23, 2021 1,246 +23 +1.9%
November 20, 2021 1,223 +14 +1.2%
November 19, 2021 1,209 +32 +2.8%
November 17, 2021 1,177 +108 +10.2%
November 09, 2021 1,069 +7 +0.7%
November 08, 2021 1,062 +132 +14.2%
November 01, 2021 930 +20 +2.2%
October 30, 2021 910 +151 +19.9%
August 26, 2021 759 +3 +0.4%
August 25, 2021 756 +1 +0.2%
August 24, 2021 755 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs