حامیان تشکل‌ها on Clubhouse

حامیان تشکل‌ها Clubhouse
1.7k Members
Updated: Apr 17, 2024

Description

این گروه ، به منظور مشاوره و همفکری یاران اندیشمند ، همراه ، همسو و دارای درد و درک مشترک ایجاد شده و اعضای آن در مسیر حمایت از تشکل های صنفی مستقل ، از همه ی روش های لازم از جمله نقد منصفانه ، استفاده خواهند کرد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 17, 2024 1,705 +5 +0.3%
February 09, 2024 1,700 +6 +0.4%
December 25, 2023 1,694 +4 +0.3%
November 12, 2023 1,690 +4 +0.3%
October 13, 2023 1,686 +14 +0.9%
September 13, 2023 1,672 +7 +0.5%
August 15, 2023 1,665 +3 +0.2%
July 13, 2023 1,662 0 0.0%
June 19, 2023 1,662 -10 -0.6%
March 18, 2023 1,672 +3 +0.2%
March 03, 2023 1,669 -31 -1.9%
December 20, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 28, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 12, 2022 1,500 +100 +7.2%
February 16, 2022 1,400 +1,178 +530.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs