ಜೇನಿನ gudu on Clubhouse

ಜೇನಿನ gudu Clubhouse
1.1k Members
Updated: Mar 20, 2024

Description

ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ಏನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದ..?
Loose talks + violence = RFR
Page ge bandmele bandhva hodhva aste erbeku🤫
Hudgir ge respect kottu mathadusbeku 🤨
Ragging is strictly Prohibited🙅
ಜೇನಿನ ಗೂಡು: Loose talks + Violences = RFR
Violence ❌
Fake Accounts 🚫
ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 🤝
Ragging is strictly Prohibited 🙅

Rules

ಜೇನಿನ ಗೂಡು

ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲಹರಟೆ
No violence ❌
Fake Accounts 🚫
ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 🤝
Ragging is strictly Prohibited 🙅

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 20, 2024 1,111 +1 +0.1%
January 30, 2024 1,110 0 0.0%
December 16, 2023 1,110 0 0.0%
November 06, 2023 1,110 0 0.0%
October 06, 2023 1,110 +2 +0.2%
September 07, 2023 1,108 -3 -0.3%
August 09, 2023 1,111 +2 +0.2%
July 08, 2023 1,109 -1 -0.1%
June 15, 2023 1,110 -17 -1.6%
March 15, 2023 1,127 +27 +2.5%
March 18, 2022 1,100 +285 +35.0%
March 11, 2022 815 +99 +13.9%
November 14, 2021 716 -3 -0.5%
November 08, 2021 719 +1 +0.2%
November 05, 2021 718 +1 +0.2%
November 02, 2021 717 -3 -0.5%
October 30, 2021 720 -1 -0.2%
October 29, 2021 721 -2 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs