کنکاو on Clubhouse

کنکاو Clubhouse
3.1k Members
📰 Current Events Topic
Updated: Feb 4, 2023

Description

در این اتاق به کنکاو و تحلیل رویدادهای روز میپردازیم. مشارکت در بحث آزاد با رعایت احترام به عقاید دیگران و به کار بردن ادبیات فاخر موجب هم افزایی همگان می‌شود. با مهر و سپاس/ حسین علیزاده

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 16, 2023 3,100 +100 +3.4%
December 28, 2022 3,000 -100 -3.3%
December 20, 2022 3,100 +100 +3.4%
August 27, 2022 3,000 +100 +3.5%
June 30, 2022 2,900 +100 +3.6%
April 10, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 12, 2022 2,700 +137 +5.4%
November 24, 2021 2,563 -1 -0.1%
November 23, 2021 2,564 +2 +0.1%
November 21, 2021 2,562 +4 +0.2%
November 20, 2021 2,558 +11 +0.5%
November 16, 2021 2,547 +1 +0.1%
November 10, 2021 2,546 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,545 +4 +0.2%
November 06, 2021 2,541 +3 +0.2%
November 05, 2021 2,538 +9 +0.4%
October 31, 2021 2,529 +7 +0.3%
October 30, 2021 2,522 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,520 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,518 +49 +2.0%
August 26, 2021 2,469 -1 -0.1%
August 24, 2021 2,470 +8 +0.4%
August 21, 2021 2,462 -1 -0.1%
August 19, 2021 2,463 -3 -0.2%
August 18, 2021 2,466 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs