گفتگوی اندیشه on Clubhouse

گفتگوی اندیشه Clubhouse
3.3k Members
Updated: Jan 30, 2024

Description

یاد گرفتم :: بها دادن بیش از حد به شخصی جفا در بقیه خواهد بود
سکوت در برابر بدعت گذار جفا به دین خواهد شد
نرمی در مقابل ظالم جفا به بقیه هست
تنها عمل کردن خیلی بهتر هست بین افرادی باشید که فقط منم را یادگرفته اند
قانون درست زندگی کردن اجتماعی: جاهل را به سه قسمت تقسیم میکنم
۱ ذاتا جاهل هست
۲ جاهل غافل هست
۳ جاهلی که منفعت در جهالت خود دارد
۱و ۲ خطری ندارد امان و امان از گروه ۳ شهری را به جهالت می برن برای منفعت ناچیز گردن این افراد را بزنید

Rules

یاد گرفتم :

بها دادن بیش از حد به شخصی جفا در بقیه خواهد بود
سکوت در برابر بدعت گذار جفا به دین خواهد شد
نرمی در مقابل ظالم .جفا به بقیه هست
تنها عمل کردن خیلی بهتر هست بین افرادی باشید که فقط منم را یادگرفته اند

قانون درست زندگی کردن اجتماعی

جاهل را به سه قسمت تقسیم میکنم
۱ ذاتا جاهل هست
۲ جاهل قافل هست
۳ جاهلی که منفعت در جهالت خود دارد
۱و ۲ خطری ندارد امان و امان از گروه ۳ شهری را به جهالت می برن برای منفعت ناچیز گردن این افراد را بزنید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 30, 2024 3,325 +117 +3.7%
December 16, 2023 3,208 +119 +3.9%
November 06, 2023 3,089 +193 +6.7%
October 06, 2023 2,896 +410 +16.5%
September 07, 2023 2,486 +109 +4.6%
August 09, 2023 2,377 +81 +3.6%
July 08, 2023 2,296 +31 +1.4%
June 15, 2023 2,265 +116 +5.4%
March 15, 2023 2,149 +49 +2.4%
December 24, 2022 2,100 +100 +5.0%
November 24, 2022 2,000 +100 +5.3%
October 16, 2022 1,900 +100 +5.6%
September 11, 2022 1,800 +100 +5.9%
August 20, 2022 1,700 +100 +6.3%
July 18, 2022 1,600 +100 +6.7%
June 02, 2022 1,500 +100 +7.2%
May 07, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 26, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 11, 2022 1,200 +297 +32.9%
November 22, 2021 903 +8 +0.9%
November 19, 2021 895 -3 -0.4%
November 17, 2021 898 +15 +1.7%
November 14, 2021 883 +1 +0.2%
November 13, 2021 882 +4 +0.5%
November 12, 2021 878 +16 +1.9%
November 11, 2021 862 +7 +0.9%
November 10, 2021 855 +48 +6.0%
November 08, 2021 807 +57 +7.6%
November 06, 2021 750 +71 +10.5%
October 31, 2021 679 +19 +2.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs