திராவிட வாசிப்பு குழுமம் on Clubhouse

திராவிட வாசிப்பு குழுமம் Clubhouse
3.8k Members
Updated: May 21, 2022

Description

Forum to discuss Dravidian History, Literature, Politics. திராவிடம், திராவிட இயக்கம் சார்ந்த புத்தகங்கள் குறித்த வாசிப்பை, உரையாடலை பகிரும் குழு!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2022 3,800 -100 -2.6%
March 12, 2022 3,900 +73 +2.0%
November 24, 2021 3,827 -2 -0.1%
November 21, 2021 3,829 -1 -0.1%
November 19, 2021 3,830 +2 +0.1%
November 18, 2021 3,828 +2 +0.1%
November 15, 2021 3,826 +1 +0.1%
November 11, 2021 3,825 +3 +0.1%
October 31, 2021 3,822 +1 +0.1%
October 30, 2021 3,821 -2 -0.1%
October 28, 2021 3,823 +45 +1.2%
August 26, 2021 3,778 +3 +0.1%
August 25, 2021 3,775 +46 +1.3%
July 30, 2021 3,729 +331 +9.8%
July 09, 2021 3,398 +33 +1.0%
July 08, 2021 3,365 +12 +0.4%
July 06, 2021 3,353 +20 +0.7%
July 05, 2021 3,333 +105 +3.3%
July 04, 2021 3,228 +50 +1.6%
July 03, 2021 3,178 +44 +1.5%
July 01, 2021 3,134 +112 +3.8%
June 29, 2021 3,022 +31 +1.1%
June 28, 2021 2,991 +38 +1.3%
June 27, 2021 2,953 +31 +1.1%
June 26, 2021 2,922 +124 +4.5%
June 25, 2021 2,798 +48 +1.8%
June 24, 2021 2,750 +31 +1.2%
June 23, 2021 2,719 +33 +1.3%
June 22, 2021 2,686 +26 +1.0%
June 21, 2021 2,660 +106 +4.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs