Bilim Sanat Spiritüalizm on Clubhouse

Bilim Sanat Spiritüalizm Clubhouse
1.3k Members
🕯 Spirituality 🌊 Art 🕯 Spirituality Topics
Updated: Mar 12, 2023

Description

🚩

Burası "Modern World Witch"
oluşumunun Clubhouse Kulübü!

Modern World Witch Nedir?

Spiritüellikle ilgili inanışların, yalnızca bilimle ortak paydada buluşanları üzerine yaratıcı söylemler geliştiren ve bunu yaparken sanatı kullanan bir oluşumdur.

Bilim ve Spiritüalizm Neden Yan Yana?

Gerçekle illüzyonun ayırt edilemediği yüzlerce spiritüel kavramın içerisinden hangisinin insana ait olduğunu ancak bilimle görebilirsin. Hissediyor olduğumuzu inkâr edemeyiz. Hissettiğimizin ne olduğunu karşımıza çıkan ilk kaynak ile sınırlamamızın önündeki engel bilimdir. Bilim, daha geniş bakmayı, sorgulamayı ve bir inanış geliştirmeden önce içinde bulunduğumuz durumu 360 derece görüp görmediğimizi test etmeye alan açan kavramdır. Bilim, bilgiyi manipüle etmez, ekleyip çıkartmaz, eğip bükmez. Olduğu gibi aktarır ve her zaman açık kapı bırakır. En önemlisi sana neye inanman gerektiğini söylemez. Sana her şeyi aynı anda sunar, neye inanacağını seçmeyi sana bırakır. Bilimsel açıdan yetersiz bilgiye sahip bir birey, herhangi bir şeye inanabilir. İnançlarıyla yönetilebilir. İnançları doğrultusunda suistimal edilebilir. Modern World Witch’in temel hedeflerinden biri, bu konuda yüksek çıkan bir seslerden biri olmak ve inanç sömürüsünün önüne geçmektir.

Peki Buradaki Sanat da Nesi?

Sanat, fiziksel gerçeklik ile ruhun birlikte anlaşılabilmesi için arada köprü görevi gören tampon bölgedir. Bilimin sunduğu rasyonel çıkarımları, ruhun dehlizlerinde yorumlayarak bir çıktı alır. İçsel bilişi dış dünyaya aktarmaya veya dış dünyadan toplanan bilgileri içselleştirmeye yarayan bir araçtır. Sanat, yaratıcı düşünceyi tetikler. Böylece bireyin sorgulayan bir zihin geliştirmesi için farklı kanallar açar. Modern World Witch, kişinin kendisini sanat yoluyla ifade etmesini sağlayarak, herhangi bir emir verene ve itaat mekanizmasına gerek olmadan kişinin kişisel blokajlarının farkındalığına varmasını sağlar. Farkındalığın bu şekilde ortaya çıkarılması, kişinin duygu ve emeğinin illüzyonlarla dolu inanışlar tarafından sömürülmesinin önüne geçer.

Yani?

Fiziksel dünyayı bilimle aydınlatmamış bir birey, Platon'un Mağara Alegorisi'nde olduğu gibi dünyayı tek açıdan ve belli parametrelerle sınırlandırılmış şekilde görür. Bu görüş açısı içerisinde korkuyla beslenmiş bir inanç sistemi geliştirir ve bunu gerçek zanneder. Bilim bize, bir mağarada olduğumuzu, gördüğümüz gölgelerin ise kendi halindeki hayvanlardan ibaret olduğunu söyleyen ve durumu bütün açılarıyla gösterendir. Sanat ise beynin farklı açılardan düşünebilmesi ve farklı bakış açısı geliştirebilmesi için yeni yollar açan sistemdir.

"Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözünün bu yüzden çok büyük bir anlamı vardır. Sanatla görmeyi başarmış bir birey, yaratıcı bakış açısına sahiptir, gördüğünü ve duyduğunu algı ötesinde okuyabilir ve kendi sentezini çıkarır. Yaşamda karşısına çıkan imgeleri doğru okur. Bilgileri analiz edebilir, hisseder ve bütünler. Rasyonel bakış açısına da son derece ihtiyaç duyar. Çünkü ancak ya somutlaştırabildiği bilgiyi ya da zihinsel alanda görselleştirebildiği bilgiyi geçerli sayacaktır.

Modern World Witch de bireyleri sanatı kullanarak içsel yolculuğuna çıkartır. Yolculuğun sonunda çıkan doneleri, kişinin ortaya koyduğu sanatsal esere dayanarak, yargısız ve okunabilir bir söylemle ifade eder. Bu söylem, eserin eşsizliği gibi kişiye özel bir yaklaşım taşır. Böylece kişinin kendini gerçekleştirme yolculuğunda karanlık ve illüzyonlarla dolu bir yolda değil, aydınlık ve rasyonel temelli bir yolda ilerlemesine yardımcı olur.

Modern World Witch bir Sanat Psikoterapisti'dir. Bunu ortaya koyarken psikolojiden, sosyolojiden, mitolojiden, felsefeden, anatomiden, bilimin diğer dallarından, astrolojiden ya da bireysel deneyimlerinden faydalanır.

Modern World Witch, şifa adı altında satılan illüzyonlara bir tepki olarak doğmuştur. Bilgi içermeyen inanışları hayatına geçirmez. Şifa dağıttığını iddia edenlerin, dağıttığı şifa hakkındaki samimiyetinin ve bilgi birikiminin sorgulanmasını sağlamak için alan açan ve ifşa eden taraftır.

MWW, şifa satın almak yerine, kendi hayatının sorumluluğunu almayı seçen kişilerin yeridir.

MWW, bilim kadar rasyonel, spiritüalizm kadar ruhsal, sanat kadar birleştiricidir.

Modern World Witch, bir girişimcidir. Her bir girişimci ruh, bir modern dünya cadısıdır.

MWW, vaad etmez. Cennetten arsa satın alınamayacağını bilir. Yaptıkları konusunda dürüst olduğu kadar, yapmadıkları konusunda da dürüsttür.

MWW, yolda olduğunu bilir.

Modern World Witch, öğrencidir. Öğrendiğini sorgular, sorguladığını uygular, uyguladıktan sonra bir hikaye edindiğini paylaşır ve ancak buna izin verir.

Modern World Witch, kendini kandırmak için yeni yeni inanç kalıpları geliştirmek yerine, gerçeklerle yüzleşip kendi hayatını eksiden artıya, karanlıktan aydınlığa dönüştürmeyi seçenlerin yeridir.

Neden Modern?
Çünkü körü körüne inanışı reddeder, sorgular ve araştırır.

Neden World?
Çünkü biriz. Sadece bir dünyayız. Sadece bir aileyiz.

Neden Witch?
Çünkü karanlığı ışığa dönüştürmek ancak bir cadının işidir 🙌🏻

Peki Cadılar Meclisi?
İşte ona Hoş Geldin...

Sevgilerimle,
Modern World Witch; Katherine Stjerneklart

Instagram: @modernworldwitch

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2023 1,390 -10 -0.8%
September 01, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 09, 2022 1,300 +80 +6.6%
November 16, 2021 1,220 +6 +0.5%
November 12, 2021 1,214 +16 +1.4%
October 29, 2021 1,198 +70 +6.3%
August 27, 2021 1,128 +2 +0.2%
August 26, 2021 1,126 +3 +0.3%
August 25, 2021 1,123 +1 +0.1%
August 24, 2021 1,122 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,120 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,119 +1 +0.1%
August 14, 2021 1,118 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs