پلتفرم کارزار on Clubhouse

پلتفرم کارزار Clubhouse
3.5k Members
Updated: Dec 3, 2023

Description

کارزار یک استارتاپ اجتماعی است که مأموریت آن ترویج فرهنگ مطالبه‌گری مدنی و هم‌افزایی اجتماعی است که تا کنون افتخار میزبانی از بیش از ۲۲ میلیون امضا برای بیش از ۱۳ هزار مطالبه مدنی را روی وبسایت خود داشته است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
December 03, 2023 3,510 +12 +0.4%
October 28, 2023 3,498 +8 +0.3%
September 27, 2023 3,490 +14 +0.5%
August 29, 2023 3,476 -2 -0.1%
July 26, 2023 3,478 +24 +0.7%
June 30, 2023 3,454 -18 -0.6%
April 05, 2023 3,472 +12 +0.4%
March 11, 2023 3,460 +60 +1.8%
December 26, 2022 3,400 -100 -2.9%
December 22, 2022 3,500 +100 +3.0%
August 24, 2022 3,400 +200 +6.3%
July 29, 2022 3,200 +100 +3.3%
July 16, 2022 3,100 +100 +3.4%
July 10, 2022 3,000 +100 +3.5%
June 20, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 31, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 12, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 28, 2022 2,600 +100 +4.0%
April 21, 2022 2,500 +100 +4.2%
April 07, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 16, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 08, 2022 2,200 +861 +64.4%
November 10, 2021 1,339 +3 +0.3%
November 08, 2021 1,336 +13 +1.0%
October 31, 2021 1,323 +13 +1.0%
October 26, 2021 1,310 +362 +38.2%
August 26, 2021 948 +2 +0.3%
August 24, 2021 946 +1 +0.2%
August 22, 2021 945 -4 -0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs