وکیل بلندی on Clubhouse

وکیل بلندی Clubhouse
5.9k Members
Updated: Jul 8, 2024

Description

کلاب _الو وکیل…با حضور وکلا وحقوقدانان واساتید دانشگاه در صدد بررسی ‌و تحلیل قوانین ‌وپاسخگویی به سوالات عموم مردم ‌ودانشجویان ودانش پژوهان می‌باشد .وخط مشی آن تابع قوانین موضوعه جمهوری اسلامی واخلاق حسنه می باشد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 08, 2024 5,966 +7 +0.2%
March 27, 2024 5,959 +20 +0.4%
February 06, 2024 5,939 +6 +0.2%
December 23, 2023 5,933 +12 +0.3%
November 10, 2023 5,921 +5 +0.1%
October 11, 2023 5,916 +6 +0.2%
September 11, 2023 5,910 +1 +0.1%
August 13, 2023 5,909 -6 -0.2%
July 11, 2023 5,915 +3 +0.1%
June 18, 2023 5,912 +42 +0.8%
March 17, 2023 5,870 -30 -0.6%
January 04, 2023 5,900 +100 +1.8%
September 12, 2022 5,800 +100 +1.8%
August 01, 2022 5,700 +100 +1.8%
May 21, 2022 5,600 +100 +1.9%
March 19, 2022 5,500 +100 +1.9%
March 12, 2022 5,400 +534 +11.0%
November 24, 2021 4,866 +12 +0.3%
November 23, 2021 4,854 +16 +0.4%
November 22, 2021 4,838 +16 +0.4%
November 21, 2021 4,822 +11 +0.3%
November 20, 2021 4,811 +3 +0.1%
November 19, 2021 4,808 +25 +0.6%
November 18, 2021 4,783 +11 +0.3%
November 17, 2021 4,772 +9 +0.2%
November 16, 2021 4,763 +3 +0.1%
November 15, 2021 4,760 +17 +0.4%
November 14, 2021 4,743 +11 +0.3%
November 13, 2021 4,732 +19 +0.5%
November 11, 2021 4,713 +21 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs