കോലായീ on Clubhouse

കോലായീ Clubhouse
1.2k Members
Updated: Aug 13, 2022

Description

കോലായീ വിതയ്ക്കുന്നത് പുത്തന്‍ ആശയങ്ങള്‍ ആണ്. അവയിലെ ശരി തെറ്റുകളെയല്ല, മറിച്ചു സത്യസന്ധതയെയാണ് നാം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഒട്ടേറെ കുമ്പസാരങ്ങളും ഏറ്റുപറച്ചിലുകളും കേട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ തെറ്റുകളും തെറ്റുകള്‍ ആവുന്നില്ല.എല്ലാ ശരികളും ശരികൾ ആകുന്നില്ല ശരി തെറ്റുകള്‍ കൂടി കലര്‍ന്ന ലോകത്തെ ഒരു ചിന്താമാതൃകയാവുകയാണ് ഈ ക്ലബ്ഹൗസ് കോലായീ റൂം (മതം, രാഷ്‌ടീയം, ശാസ്ത്രം, സംവാദം )

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 23, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +13 +1.2%
November 22, 2021 1,087 +4 +0.4%
November 20, 2021 1,083 +12 +1.2%
November 15, 2021 1,071 +3 +0.3%
November 14, 2021 1,068 +2 +0.2%
November 13, 2021 1,066 +9 +0.9%
November 11, 2021 1,057 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,056 +9 +0.9%
November 08, 2021 1,047 +23 +2.3%
November 07, 2021 1,024 +6 +0.6%
November 03, 2021 1,018 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,016 +4 +0.4%
October 30, 2021 1,012 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs