جنگل on Clubhouse

جنگل Clubhouse
15.6k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

مباحث تخصصی و همچنین اجتماعی و سیاسی با حضور کارشناسان مطرح خواهد شد و البته شنیدن ناشنیده ها و ایجاد فضای مناسب برای حضور آنانیکه انحصارطلبی ها فرصت بهره مندی از کمالشان را از ما گرفته است. کلاب جنگل لینک تلگرام کلاب جنگل: https://t.me/+Xv4_DatEfw4zZjA0 ‌

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 29, 2022 15,600 +800 +5.5%
June 22, 2022 14,800 +600 +4.3%
June 16, 2022 14,200 +600 +4.5%
June 09, 2022 13,600 +800 +6.3%
June 02, 2022 12,800 +300 +2.4%
May 27, 2022 12,500 +400 +3.4%
May 20, 2022 12,100 +600 +5.3%
May 14, 2022 11,500 +800 +7.5%
May 07, 2022 10,700 +500 +5.0%
April 30, 2022 10,200 +600 +6.3%
April 23, 2022 9,600 +400 +4.4%
April 16, 2022 9,200 +600 +7.0%
April 09, 2022 8,600 +300 +3.7%
April 02, 2022 8,300 +500 +6.5%
March 26, 2022 7,800 +600 +8.4%
March 18, 2022 7,200 +600 +9.1%
March 11, 2022 6,600 +5,952 +918.6%
November 22, 2021 648 +2 +0.4%
November 21, 2021 646 +18 +2.9%
November 16, 2021 628 +8 +1.3%
November 13, 2021 620 +11 +1.9%
November 10, 2021 609 +4 +0.7%
November 09, 2021 605 +1 +0.2%
November 08, 2021 604 +1 +0.2%
November 07, 2021 603 +1 +0.2%
November 06, 2021 602 +12 +2.1%
November 03, 2021 590 +4 +0.7%
October 31, 2021 586 +6 +1.1%
October 30, 2021 580 +5 +0.9%
October 29, 2021 575 +5 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs