حس خوب آگاهی on Clubhouse

حس خوب آگاهی Clubhouse
1.4k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

♥️اینجا جایی است پر از عشق که رشد می دهیم آگاهیمان را،چرا که با آگاهی بیشتر شاید بتوانیم آرامش بیشتری در درون خودمان و جهان پدید آوریم.همه ما لایق خوشبختی هستیم.♥️
قوانین سخن گویی: نظرات مطرح شده در اتاق های این کلاب نظرات شخصی سخنرانها می‌باشد. احترام به حقوق انسانی در این اتاق الزامیست. هرگونه اظهارات نژادپرستی و تبعیض جنسیتی اکیدا ممنوع می باشد.
قوانین مدریتورها: مدریتورها هر کجا نیاز ببینند وارد بحث خواهند شد. اگر بدون نوبت میکروفن خود را باز کنید با تصمیم مدریتور به بخش شنوندگان منتقل خواهید شد.
قوانین انتقاد و بازخورد: خواهشمندیم انتقادها و باز خوردهای خود را به بک چنل ادمین های روم بفرستید تا وقت اتاق محفوظ بماند.

Some Club Members

More Clubs