برنامه و بودجه on Clubhouse

برنامه و بودجه Clubhouse
3.8k Members
Updated: Jan 29, 2024

Description

در این کلاب به مباحثی در حوزه برنامه ریزی، بودجه بندی و تأثیرات آن در مدیریت، کنترل و پیش بینی های کلان اقتصادی پرداخته می شود. مطالبه گری در حوزه بودجه از طریق افزایش دانش و آگاهی از مسائل اساسی ارتقای کیفیت مدیریت کشور بشمار می رود که از ارکان آن می توان به کارآیی، شفافیت و پاسخگویی اشاره کرد.
---------------------------------------------
This club deals with issues in the field of planning, budgeting and its effects on management, control and macroeconomic forecasting.
۱) چهارچوب قانونی:: این کلاب در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. مسئولیت اظهار نظر هر فرد با خودش هست و حضور افراد در این کلاب به معنای رد یا تأیید دیدگاههای آنها نیست.
۲) چهارچوب فعالیت:: کلاب برنامه و بودجه بعنوان تخصصی ترین کلاب در حوزه برنامه ریزی اقتصادی خود را موظف به ارایه مستندترین آمارها و معتبرترین گزارشات می داند و تلاش خواهد کرد تا جلوی انحرافات آماری و تحلیلی را بگیرد.
۳) برنامه و بودجه:: این عنوان تلاش دارد مسیر درست تحلیل اقتصاد ایران را از طریق ارتباط علم اقتصاد و آمارهای صحیح کلان اقتصاد ایران در کنار تحلیل های علمی برنامه های میان مدت و بودجه های سنواتی و کنترل آن تبیین کند.

Rules

۱) چهارچوب قانونی:

این کلاب در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. مسئولیت اظهار نظر هر فرد با خودش هست و حضور افراد در این کلاب به معنای رد یا تأیید دیدگاههای آنها نیست.

۲) چهارچوب فعالیت:

کلاب برنامه و بودجه بعنوان تخصصی ترین کلاب در حوزه برنامه ریزی اقتصادی خود را موظف به ارایه مستندترین آمارها و معتبرترین گزارشات می داند و تلاش خواهد کرد تا جلوی انحرافات آماری و تحلیلی را بگیرد.

۳) برنامه و بودجه:

این عنوان تلاش دارد مسیر درست تحلیل اقتصاد ایران را از طریق ارتباط علم اقتصاد و آمارهای صحیح کلان اقتصاد ایران در کنار تحلیل های علمی برنامه های میان مدت و بودجه های سنواتی و کنترل آن تبیین کند.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 29, 2024 3,821 +12 +0.4%
December 15, 2023 3,809 +15 +0.4%
November 05, 2023 3,794 +6 +0.2%
October 06, 2023 3,788 +12 +0.4%
September 06, 2023 3,776 -3 -0.1%
August 09, 2023 3,779 -1 -0.1%
July 07, 2023 3,780 0 0.0%
June 15, 2023 3,780 +5 +0.2%
March 15, 2023 3,775 +75 +2.1%
January 23, 2023 3,700 -100 -2.7%
January 19, 2023 3,800 +100 +2.8%
August 07, 2022 3,700 +100 +2.8%
July 31, 2022 3,600 -100 -2.8%
July 12, 2022 3,700 +100 +2.8%
June 29, 2022 3,600 +100 +2.9%
May 13, 2022 3,500 +100 +3.0%
May 07, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 09, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 10, 2022 3,200 +167 +5.6%
November 22, 2021 3,033 +6 +0.2%
November 17, 2021 3,027 +1 +0.1%
November 14, 2021 3,026 +2 +0.1%
November 12, 2021 3,024 +1 +0.1%
November 09, 2021 3,023 +3 +0.1%
November 08, 2021 3,020 +15 +0.5%
November 06, 2021 3,005 +19 +0.7%
November 01, 2021 2,986 +3 +0.2%
October 31, 2021 2,983 +3 +0.2%
October 30, 2021 2,980 +7 +0.3%
October 29, 2021 2,973 +4 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs