بازیگری on Clubhouse

بازیگری Clubhouse
2.1k Members
🎞 Movies 📺 Television Topics
Updated: Oct 3, 2022

Description

باشگاه بازیگران سینمای ایران Iranian Cinema Actors Club ما در این کلاب درباره بازیگری گفتگو می کنیم. با هم از تجربه ها حرف می زنیم. پای صحبتهای متخصصین این حوزه می نشینیم، استعداد یابی می کنیم و برای علاقه مندان به بازیگری، فرصت دیده شدن و بازی کردن را فراهم‌ می کنیم.

Rules

احترام به عقاید و باورها

ما اینجا به همه نظرها احترام می گذاریم.

فقط هنر با تمرکز بر بازیگری

به جز هنر ما با موضوع دیگری سروکار نداریم. بحث سیاسی تعطیل

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 2,100 +135 +6.9%
November 21, 2021 1,965 +4 +0.3%
November 18, 2021 1,961 +2 +0.2%
November 15, 2021 1,959 +6 +0.4%
November 11, 2021 1,953 +7 +0.4%
November 08, 2021 1,946 +2 +0.2%
November 03, 2021 1,944 +4 +0.3%
November 01, 2021 1,940 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,941 +3 +0.2%
October 26, 2021 1,938 +278 +16.8%
August 26, 2021 1,660 +1 +0.1%
August 25, 2021 1,659 +43 +2.7%
August 24, 2021 1,616 +6 +0.4%
August 23, 2021 1,610 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,609 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,607 +4 +0.3%
August 20, 2021 1,603 +1 +0.1%
August 19, 2021 1,602 +2 +0.2%
August 18, 2021 1,600 +3 +0.2%
August 17, 2021 1,597 -42 -2.6%
August 16, 2021 1,639 +11 +0.7%
August 13, 2021 1,628 +99 +6.5%
July 09, 2021 1,529 +11 +0.8%
July 08, 2021 1,518 +5 +0.4%
July 06, 2021 1,513 +6 +0.4%
July 05, 2021 1,507 +2 +0.2%
July 04, 2021 1,505 +5 +0.4%
July 02, 2021 1,500 +3 +0.3%
July 01, 2021 1,497 +5 +0.4%
June 28, 2021 1,492 +5 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs