ಅನುಭವ ಮಂಟಪ on Clubhouse

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ Clubhouse
6.7k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಟಿಬದ್ಧ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 6,749 +6 +0.1%
December 24, 2023 6,743 +8 +0.2%
November 11, 2023 6,735 +7 +0.2%
October 12, 2023 6,728 +16 +0.3%
September 12, 2023 6,712 +24 +0.4%
August 14, 2023 6,688 +2 +0.1%
July 12, 2023 6,686 -1 -0.1%
June 19, 2023 6,687 +51 +0.8%
March 18, 2023 6,636 +8 +0.2%
March 03, 2023 6,628 +28 +0.5%
January 08, 2023 6,600 +100 +1.6%
November 12, 2022 6,500 +100 +1.6%
September 26, 2022 6,400 +100 +1.6%
August 21, 2022 6,300 +100 +1.7%
July 13, 2022 6,200 +100 +1.7%
June 10, 2022 6,100 +100 +1.7%
May 01, 2022 6,000 +100 +1.7%
March 27, 2022 5,900 +100 +1.8%
March 12, 2022 5,800 +606 +11.7%
November 24, 2021 5,194 +9 +0.2%
November 23, 2021 5,185 +14 +0.3%
November 22, 2021 5,171 +3 +0.1%
November 21, 2021 5,168 +10 +0.2%
November 20, 2021 5,158 +11 +0.3%
November 19, 2021 5,147 +5 +0.1%
November 18, 2021 5,142 +11 +0.3%
November 17, 2021 5,131 +1 +0.1%
November 16, 2021 5,130 +5 +0.1%
November 15, 2021 5,125 +8 +0.2%
November 14, 2021 5,117 +4 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs