الماس ادب و هنر on Clubhouse

الماس ادب و هنر Clubhouse
2.5k Members
Updated: Mar 18, 2024

Description

اینجا مکان صیقل قلب و صفای روح است !
Be polite: از حرف های که دور از ادب، شرافت و کرامت انسانی باشد خود داری کنید و ترک ادب نکنید.
Don't talk too much or out of topic: حرف های که خارج از موضوع باشد و باعث بی نظمی شود خودداری کنید.
. Don't make jockes of each other: از شوخی های که بی مورد که باعث رنجش گردد خود داری کنید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2024 2,577 +70 +2.8%
January 28, 2024 2,507 +125 +5.3%
December 14, 2023 2,382 +26 +1.2%
November 04, 2023 2,356 +69 +3.1%
October 05, 2023 2,287 +51 +2.3%
September 05, 2023 2,236 +44 +2.1%
August 08, 2023 2,192 +157 +7.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs