دانشجویان ایرانی اروپا on Clubhouse

دانشجویان ایرانی اروپا Clubhouse
3.3k Members
📚 Books 🔬 Science Topics
Updated: Aug 14, 2022

Description

تبادل نظر، گفتگو ، اشتراک تجارب https://t.me/Iranian_students_in_Europe در این کلاب به گفتگو در زمینه ها مختلفی میان دانشجویان ایرانی دراروپا میپردازیم. قصد داریم با به اشتراک گذاری تجارب و اطلاعات شخصی به یکدیگر و همگی دوستان در ایران درزمینه های مختلف از جمله پذیرش دانشگاهی،ویزای تحصیلی و کاری، شرایط شغلی و زندگی در کشورهای اروپایی کمک کنیم . درحال حاضر روم ها به شکل هفتگی روزهای پنجشنبه ۱۹:۳۰-۲۱:۳۰به وقت تهران برگزار می شود.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 21, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 12, 2022 3,200 +173 +5.8%
November 24, 2021 3,027 +2 +0.1%
November 22, 2021 3,025 +9 +0.3%
November 15, 2021 3,016 +5 +0.2%
November 13, 2021 3,011 +4 +0.2%
November 10, 2021 3,007 +3 +0.1%
November 09, 2021 3,004 +1 +0.1%
November 08, 2021 3,003 +7 +0.3%
November 06, 2021 2,996 +12 +0.5%
October 29, 2021 2,984 +3 +0.2%
October 28, 2021 2,981 +112 +4.0%
August 27, 2021 2,869 +1 +0.1%
August 26, 2021 2,868 +9 +0.4%
August 25, 2021 2,859 +2 +0.1%
August 24, 2021 2,857 -1 -0.1%
August 22, 2021 2,858 +6 +0.3%
August 21, 2021 2,852 +3 +0.2%
August 20, 2021 2,849 +4 +0.2%
August 19, 2021 2,845 +6 +0.3%
August 17, 2021 2,839 -3 -0.2%
August 16, 2021 2,842 +12 +0.5%
August 14, 2021 2,830 +192 +7.3%
July 09, 2021 2,638 +11 +0.5%
July 08, 2021 2,627 +3 +0.2%
July 06, 2021 2,624 +5 +0.2%
July 05, 2021 2,619 +7 +0.3%
July 04, 2021 2,612 +7 +0.3%
July 02, 2021 2,605 +5 +0.2%
July 01, 2021 2,600 +77 +3.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs