🅺i̶n̶g̶ 🅷a̶m̶z̶e̶ 🅾︎f̶f̶i̶c̶i̶a̶l̶ on Clubhouse

🅺i̶n̶g̶ 🅷a̶m̶z̶e̶ 🅾︎f̶f̶i̶c̶i̶a̶l̶ Clubhouse
1.1k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

🅚︎🅘︎🅝︎🅖︎ 🅗︎🅐︎🅜︎🅩︎🅔︎ 𝕜𝕚𝕟𝕘𝕕𝕠𝕞🤴

💫𝐷𝑎𝑟𝑎𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧ℎ 𝐺𝑎𝑛𝑔🐴
💙💙💙💙💙💙💙💙

ᗯᗴᒪᑕOᗰᗴ ᗷᖇOTᕼᗴᖇՏ ᗩᑎᗪ ՏIՏTᗴᖇՏ🙏

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,100 +356 +47.9%
November 23, 2021 744 +3 +0.5%
November 22, 2021 741 +2 +0.3%
November 20, 2021 739 +36 +5.2%
November 19, 2021 703 +31 +4.7%
November 17, 2021 672 -1 -0.2%
November 15, 2021 673 -3 -0.5%
November 08, 2021 676 +1 +0.2%
November 07, 2021 675 +1 +0.2%
November 06, 2021 674 +4 +0.6%
November 05, 2021 670 +1 +0.2%
November 04, 2021 669 +10 +1.6%
November 01, 2021 659 -2 -0.4%
October 31, 2021 661 +3 +0.5%
October 29, 2021 658 +3 +0.5%
October 28, 2021 655 +42 +6.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs