ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ on Clubhouse

ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jun 28, 2022

Description

ಗಾಂಚಲಿ ಬಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ...
ಅಥವ ಗಾಂಚಲಿ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ🤙🏻

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ...ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ💯
ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ😊

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 1,300 +86 +7.1%
November 14, 2021 1,214 -1 -0.1%
November 13, 2021 1,215 -4 -0.4%
November 09, 2021 1,219 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,217 -1 -0.1%
November 02, 2021 1,218 -2 -0.2%
October 31, 2021 1,220 -2 -0.2%
October 30, 2021 1,222 -4 -0.4%
October 29, 2021 1,226 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs