B̴e̴z̴a̴.̴j̴r̴ Official on Clubhouse

B̴e̴z̴a̴.̴j̴r̴ Official Clubhouse
1.8k Members
Updated: Feb 4, 2023

Description

𝑲𝒖𝒛𝒐 𝒅𝒉𝒂𝒘𝒂𝒅 𝒉𝒂𝒍𝒌𝒂𝒏 𝒁𝒊𝒕𝒐𝒐𝒐𝒛𝒂 𝒘𝒂𝒂 𝒉𝒂𝒓𝒘𝒆𝒆𝒏𝒊𝒉𝒊𝒊 𝑶𝒅𝒂𝒚 🅑︎🅔︎🅩︎🅰️✫🅙︎🅡︎✫

✔️𝑫𝒂𝒅𝒌𝒖 𝒘𝒂𝒂 𝒉𝒂𝒏𝒕𝒊𝒚𝒆𝒆 𝑩𝒂𝒓𝒐**
✔️𝑵𝒊𝒎𝒖𝒖 𝑬𝒃𝒂𝒓 𝒚𝒂𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂𝒏𝒌𝒊𝒛𝒖 𝑨𝒎𝒖𝒛 𝒍𝒂𝒈𝒂 𝑾𝒂𝒂**

✔️ ᖴᗩᖇ᙭ᗩᗪ ᑎᗩᒪᗩ ᑫᗴᗴᗷᘔO
ᘔITOOOᘔᗩ **😎😎🤞🤞

𝔻𝕙𝕚𝕚𝕘𝕒 𝕩𝕒𝕝𝕒𝕫𝕙𝕒𝕒 🅱️🔥Ⓜ️🙏😎

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 23, 2023 1,800 +100 +5.9%
January 20, 2023 1,700 +100 +6.3%
January 16, 2023 1,600 +100 +6.7%
September 30, 2022 1,500 +100 +7.2%
September 06, 2022 1,400 -100 -6.7%
May 28, 2022 1,500 -100 -6.3%
May 15, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 24, 2022 1,500 +100 +7.2%
April 17, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 12, 2022 1,300 -19 -1.5%
November 23, 2021 1,319 +6 +0.5%
November 22, 2021 1,313 -4 -0.4%
November 21, 2021 1,317 +19 +1.5%
November 19, 2021 1,298 -4 -0.4%
November 17, 2021 1,302 +13 +1.1%
November 15, 2021 1,289 -5 -0.4%
November 14, 2021 1,294 +24 +1.9%
November 13, 2021 1,270 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,268 +4 +0.4%
November 11, 2021 1,264 +6 +0.5%
November 09, 2021 1,258 +8 +0.7%
November 08, 2021 1,250 +9 +0.8%
November 07, 2021 1,241 +39 +3.3%
November 06, 2021 1,202 +28 +2.4%
November 05, 2021 1,174 +3 +0.3%
November 04, 2021 1,171 +80 +7.4%
November 03, 2021 1,091 +5 +0.5%
November 01, 2021 1,086 +12 +1.2%
October 31, 2021 1,074 +13 +1.3%
October 30, 2021 1,061 +11 +1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs