Ugass Family on Clubhouse

Ugass Family Clubhouse
1.1k Members
⚾️ Baseball 🧠 AI Topics
Updated: Jun 30, 2022

Description

Ÿèñà Ku Mûrûg Gààłin 🥲 Kàłi Ñimàdáàdû 👆🤷 Ugu Ÿàrààń Wàà Śhàÿgà Kû Sô Hàrà Märkà Ay Çid Wàlbo Agtàdà Kã Dhàqaäqdø

Rules

Mute yourself

Respect the other people✊

Make sure you follow the room

We are appreciate for that🥰

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,100 +73 +7.2%
November 17, 2021 1,027 -1 -0.1%
November 16, 2021 1,028 -1 -0.1%
November 12, 2021 1,029 -1 -0.1%
November 10, 2021 1,030 -1 -0.1%
November 09, 2021 1,031 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,032 -1 -0.1%
November 06, 2021 1,033 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,034 -3 -0.3%
October 30, 2021 1,037 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,036 +1 +0.1%
October 27, 2021 1,035 +414 +66.7%
August 26, 2021 621 +1 +0.2%
August 25, 2021 620 +146 +30.9%
August 24, 2021 474 +3 +0.7%
August 23, 2021 471 +8 +1.8%
August 22, 2021 463 +5 +1.1%
August 21, 2021 458 +11 +2.5%
August 20, 2021 447 +2 +0.5%
August 19, 2021 445 +9 +2.1%
August 18, 2021 436 +187 +75.2%
August 17, 2021 249 -269 -52.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs