ห้องพักแพทย์ on Clubhouse

ห้องพักแพทย์ Clubhouse
1.5k Members
Updated: Mar 13, 2024

Description

ที่พักผ่อนของแพทย์ พูดคุย แลกเปลี่ยน บ่น ระบาย ... Safe Zone for Doctors

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2024 1,518 0 0.0%
January 23, 2024 1,518 0 0.0%
December 09, 2023 1,518 +1 +0.1%
November 01, 2023 1,517 0 0.0%
October 02, 2023 1,517 +5 +0.4%
September 02, 2023 1,512 +4 +0.3%
August 05, 2023 1,508 +3 +0.2%
July 04, 2023 1,505 -2 -0.2%
April 08, 2023 1,507 +3 +0.2%
March 13, 2023 1,504 +4 +0.3%
September 11, 2022 1,500 +100 +7.2%
April 01, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 10, 2022 1,300 +101 +8.5%
November 18, 2021 1,199 +8 +0.7%
November 14, 2021 1,191 +119 +11.2%
November 04, 2021 1,072 +232 +27.7%
August 26, 2021 840 +694 +475.4%
August 18, 2021 146 -698 -82.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs