ആലിബാബയും 5 കള്ളന്മാരും on Clubhouse

ആലിബാബയും 5 കള്ളന്മാരും Clubhouse
1.6k Members
🙊 Comedy 🕹 Gaming 🙊 Comedy Topics
Updated: Mar 15, 2023

Description

ആലിബാബായുടെയും 5 കള്ളന്മാരുടെയും ഹാസ്യലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം..
* നിങ്ങൾ തമാശ പറയാനും കേൾക്കാനും ഇഷ്ടപെടുന്ന ആളാണോ?എന്നാൽ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് കയറിക്കോ
*നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ആണോ? എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂടി ക്ലബ്‌ ആണ്.
*ഇത്തിരി കളിയും ഒത്തിരി ചിരിയും ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരാൾ ആണോ? ധൈര്യം ആയി കയറിക്കോ

ഗ്രൂപ്പ്‌ നിയമങ്ങൾ
1. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക.
2.മോശമായ പെരുമാറ്റം അനുവദനീയമല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മോഡറേറ്റർ പാനൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് നിൽക്കാതെ അവരെ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആകുന്നത് ആണ്.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 15, 2023 1,601 +1 +0.1%
July 18, 2022 1,600 +100 +6.7%
June 02, 2022 1,500 +100 +7.2%
April 30, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 11, 2022 1,300 +977 +302.5%
November 22, 2021 323 +2 +0.7%
November 17, 2021 321 +5 +1.6%
November 14, 2021 316 +3 +1.0%
November 12, 2021 313 +1 +0.4%
November 09, 2021 312 +29 +10.3%
November 03, 2021 283 +2 +0.8%
October 30, 2021 281 +1 +0.4%
October 29, 2021 280 +1 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs