கற்க அரசியல் கசடற on Clubhouse

கற்க அரசியல் கசடற Clubhouse
260 Members
Updated: Jun 23, 2024

Description

பெரியாரிய, மார்க்சிய, அம்பேத்கரிய, தமிழ்த் தேசிய அரசியல் உரையாடல்களை பேசலாம்...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 23, 2024 260 0 0.0%
March 19, 2024 260 +1 +0.4%
January 29, 2024 259 0 0.0%
December 15, 2023 259 0 0.0%
November 05, 2023 259 0 0.0%
October 06, 2023 259 +1 +0.4%
September 06, 2023 258 +2 +0.8%
August 08, 2023 256 +1 +0.4%
July 07, 2023 255 0 0.0%
June 15, 2023 255 0 0.0%
March 15, 2023 255 +1 +0.4%
January 04, 2023 254 -1 -0.4%
December 23, 2022 255 -1 -0.4%
November 04, 2022 256 +1 +0.4%
October 09, 2022 255 +1 +0.4%
September 24, 2022 254 +1 +0.4%
September 18, 2022 253 +2 +0.8%
August 20, 2022 251 -3 -1.2%
August 13, 2022 254 -1 -0.4%
June 16, 2022 255 +1 +0.4%
June 02, 2022 254 +1 +0.4%
May 20, 2022 253 +1 +0.4%
May 13, 2022 252 +1 +0.4%
May 07, 2022 251 +2 +0.9%
April 30, 2022 249 +1 +0.5%
April 16, 2022 248 +1 +0.5%
April 02, 2022 247 +1 +0.5%
March 10, 2022 246 +13 +5.6%
November 18, 2021 233 +3 +1.4%
November 08, 2021 230 +3 +1.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs